Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Jubileusz VIDES Polska

28 maja 2023 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Centrum Jana Pawła II w Krakowie mieliśmy radość świętowania Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia „VIDES” w Polsce. Swoją obecnością zaszczyciły nas licznie zgromadzone osoby mające na różny sposób swój wkład w rozwój Stowarzyszenia na przestrzeni tych 25 lat. Gościem szczególnym była s. Maria Grazia Caputo, założycielka VIDES na poziomie międzynarodowym, która przed 25 laty towarzyszyła nam także u początków powstawania Stowarzyszenia w Lublinie. Była też obecna s. Małgorzata Pilarska, inspektorka inspektorii warszawskiej Sióstr Salezjanek.


VIDES_1

Spotkanie rozpoczęła uroczysta gala, podczas której mogliśmy z wdzięcznością spojrzeć na historię „VIDES” w Polsce oraz uwielbić Boga za ogrom łask, których udziela bezustannie każdemu z nas. Siedem osób w różny sposób obecnych w życiu Stowarzyszenia podzieliło się z nami swoimi świadectwami, opartymi na siedmiu formułach JA JESTEM pochodzących z Ewangelii według św. Jana. Siostra Emilia Wrona dała świadectwo pierwszych kroków „VIDES” w Polsce, p. Karina Czyż podzieliła się z nami swoim doświadczeniem wolontariatu lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego, kleryk Krystian Szornel zaświadczył o towarzyszeniu sióstr salezjanek, które odegrało bardzo ważną rolę w rozeznawaniu Jego powołania, p. Franciszek Siwiec, wieloletni darczyńca ciast na kiermasze w Tarnowskich Górach, podzielił się swoją radością bycia obdarowanym i obdarowywania innych, p. Danuta Grimaldi dała świadectwo działania Boga w procesie pisania ikon, p. Julia Kalinina i s. Anna Zainhkovska dziękowały za współpracę polsko-ukraińską. Na koniec Elisabetta Grimaldi dała świadectwo wolontariuszki, którą radość innych zapaliła do tego, by na nowo zaangażować się w działalność Stowarzyszenia. Te osoby, które stały się przedstawicielami nas wszystkich, to nasze ewangeliczne 5 chlebów i 2 ryby, które po raz kolejny, w dzień tego Jubileuszu, oddaliśmy w ręce Boga, by je błogosławił i karmił nimi tłumy.

Podczas gali mieliśmy też okazję, by wrazić naszą wdzięczność 25 osobom szczególnie zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia, wręczając wraz ze statuetką Akt nadania tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia „VIDES” w Polsce. Dziękujemy za przyjęcie tego wyróżnienia i obiecujemy naszą wdzięczną modlitwę! Naszą wdzięczność wyrażamy także wszystkim osobom, które skierowały do nas słowo osobiście bądź drogą elektroniczną. Wszystko, co nam dziś zostawiliście, odczytujemy jako zaproszenie do tego, by pogłębiać naszą videsową tożsamość oraz by być więcej i głębiej w następnych latach obecności Stowarzyszenia na polskiej ziemi.

O godzinie 14.00 uczestniczyliśmy w Sanktuarium Jana Pawła II w uroczystej Eucharystii, którą sprawował ks. Mirosław Kosiec SDB. Modliliśmy się z wdzięcznością za otrzymane na przestrzeni tych 25 lat Dobro, oddając jednocześnie w Ręce Opatrzności to wszystko, co przed nami. Towarzyszył nam piękny śpiew chóru „Młodzi Duchem”, któremu jestem bardzo wdzięczna za tę posługę.

Całość spotkania zakończyło rodzinne spotkanie, podczas którego mogliśmy się spotkać (w licznych przypadkach po wielu latach!) z ważnymi dla nas osobami.

Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym Człowieku, w każdym naszym działaniu,
w  każdej chwili, która była i jest naszym udziałem. Chwała Panu!

s. Justyna Brzuchnalska
Prezes „VIDES” Polska

Fragment wystąpienia s. Marii Grazii Caputo, założycielki VIDES Internazionale, która przed 25 laty towarzyszyła początkom powstawania Stowarzyszenia w Lublinie.

Fragment wystąpienia s. Małgorzaty Pilarskiej, inspektorki Inspektorii Warszawskiej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek).

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki