Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Jesienne «Auxilium»

Papieski Wydział Nauk o Wychowaniu «Auxilium» istnieje od roku 1970. Jest prowadzony przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki w duchu systemu prewencyjnego. Jego celem jest przygotowanie studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obecnie 60% studiujących stanowią osoby świeckie, 29% siostry salezjanki, a 11% księża oraz osoby konsekrowane z innych zgromadzeń zakonnych.

Uczelnia charakteryzuje się atmosferą wielokulturowości i wielonarodowości – zarówno studenci, jak i kadra pochodzą z różnych kontynentów. Jest to wyzwaniem, a jednocześnie wielkim bogactwem – stwarza możliwość wzajemnego obdarowania doświadczeniem i historią kultur i narodów. Wspólnotę akademicką przenika duch rodzinny, w którym każdy czuje się życzliwie przyjęty i zaakceptowany. Pomimo znacznej liczby słuchaczy kadra dostrzega problemy i indywidualne uwarunkowania każdego, starając się wychodzić im naprzeciw. Jednocześnie cały czas zachowany jest wysoki poziom nauczania, a otrzymane tu wykształcenie jest honorowane także w innych krajach.

Od wielu lat z różnorodnych możliwości «Auxilium» korzystają także polskie salezjanki z obu inspektorii: warszawskiej i wrocławskiej, studiując pedagogikę, psychologię, duchowość oraz podejmując kurs formatorek. 

Dziekanem Wydziału jest s. prof. Piera Ruffinato. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, co wydarzyło się 22.11.2021 r., zaprezentowała tegoroczne hasło uczelni: „Wezwani, by przygotować przyszłość”. Obecnie na uczelni studiuje około 250 osób: 64% pochodzi z Europy, 15% z Afryki, 13% z Azji, 6 % z Ameryki.

s. Katarzyna Czuma fma

Adres «Auxilium»

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
via Cremolino, 141 – 00166 Roma

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki