Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Jaka będzie droga Inspektorii PLJ?

Za nami XXIV Kapituła Generalna, ale przed nami jej priorytetowe wybory:

  1. Formacja
  2. Synodalność misyjna
  3. Ekologia integralna

Zadaniem każdej inspektorii Córek Maryi Wspomożycielki jest przyjęcie tych wyborów i zaplanowanie sposobów ich realizacji.

W dniach 19-20 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie Rady Inspektorialnej i Ekipy Inspektorialnej naszej Inspektorii w celu wstępnego rozpoznania naszego dziś, interpretacji tegoż rozpoznania i uczynienia kroku w kierunku wyborów adekwatnych do rozpoznanej rzeczywistości. To było pierwsze spotkanie, a kontynuacja rozpoczętej pracy została zaplanowana na kwiecień.

Wśród pojęć kluczowych, wybijających się w wypowiedziach, świadectwach oraz interpretacjach uczestniczek spotkania znajdziemy: obecność, docibilitas, antropologia, źródła charyzmatu.

Fascynujący jest dla nas styl obecności Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej. Jej obecność, a następnie obecność jej Syna Jezusa jest odpowiedzią na brak (J 2, 1-12).

Dokument końcowy wspomnianej na początku Kapituły, czyli Akta XXIV Kapituły Generalnej, został zatytułowany: Z Maryją być “obecnością” rodzącą życie. To motto dobrze oddaje pragnienia i nastroje Zgromadzenia, które zwraca spojrzenie ku Matce – Wspomożycielce Wiernych i odczytuje Ewangelię z Kany w kluczu systemu prewencyjnego, salezjańskiego stylu wychowania dzieci i młodzieży. W jaki sposób otworzymy się na obecność Maryi dziś, wśród naszych niezaprzeczalnych braków? Z imieniem naszej Matki Wspomożycielki wiążemy całą nadzieję i radość jutra. Zapraszamy, szczególnie naszych współpracowników oraz obecnych i byłych wychowanków, do modlitwy i wspierania nas w odkrywaniu dalszej drogi Inspektorii jako drogi Bożej, po myśli Bożej, według Ducha Bożego.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki