Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Historyczna zmiana

Rok 2022 zaczął się pod znakiem nowości.

Po raz pierwszy w historii Papieskiego Wydziału Nauk o Wychowaniu „Auxilium” jego Wielkim Kanclerzem została Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Stało się to za aprobatą Ojca Świętego Franciszka (Protokół 853/2021).

Od zakończonej niedawno XXIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Przełożoną Generalną jest Matka Chiara Cazzuola, 10. następczyni św. Marii Dominiki Mazzarello.

Zmiana na stanowisku Wielkiego Kanclerza wyznacza nową historię Wydziału, który wszedł w 52. rok istnienia. Dotąd Wielkim Kanclerzem był Przełożony Generalnym Towarzystwa Salezjańskiego, a Wicekanclerzem Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Nowość Wydziału, nazwanego po raz pierwszy Wydziałem Nauk o Wychowaniu (a nie Pedagogiką), zrodziła się w dobie głębokich przemian kulturowych, które dotyczyły szczególnie edukacji i młodych kobiet. Sprzyjał jej także klimat otwartości i dialogu Soboru Watykańskiego II. Od początku Wydział, kierowany przez Dziekana, mógł nadawać trzy stopnie naukowe.

Matka Chiara Cazzuola mówi: „To wielka odpowiedzialność! Większa autonomia w planowaniu rozwoju Wydziału wymaga od nas wierności zasadom ewangelicznego chrześcijaństwa i normom Kościoła.

Z kolei Dziekan Wydziału „Auxilium”, prof. Piera Ruffinatto, w imieniu całej społeczności akademickiej dziękuje Ojcu Świętemu „za to uznanie jako akt szacunku i zaufania do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, i zapewnia Matkę Chiarę Cazzuola o „współpracy w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji i pobudzania misji kulturalnej Wydziału w służbie Kościołowi i Zgromadzeniu”.

Serdeczne podziękowania skierowano do ks. Ángela Fernándeza Ártime, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, dotychczasowego Wielkiego Kanclerza, a w jego osobie – do wszystkich jego poprzedników, którzy towarzyszyli misji uczelni w sposób dyspozycyjny i dalekowzroczny.

Źródło: Flickr cgfma

za: https://www.cgfmanet.org/

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki