Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Drogi, wyzwania, perspektywy

Wkład Córek Maryi Wspomożycielki w wychowanie (1872-2022). Drogi, wyzwania, perspektywy – to temat międzynarodowego sympozjum, które w dniach 25-30 września br. zgromadziło w Domu Generalnym w Rzymie Córki Maryi Wspomożycielki z całego świata. Zgromadzenie powierzyło zorganizowanie sympozjum Uczelni AUXILIUM, która stanęła na wysokości zadania, angażując w jego przygotowanie inspektorie i wspólnoty wychowawcze z różnych części świata. Dzięki transmisji online w sympozjum mogły uczestniczyć wspólnoty wychowawcze z całego świata.

Sympozjum było złożone z trzech części: pierwsza była poświęcona historii, druga –  kontekstowi i wyzwaniom współczesnym, trzecia zaś była skierowana na propozycje i  perspektywy na przyszłość.

W pierwszej części, historycznej, zostały przedstawione ważne sylwetki Córek Maryi Wspomożycielki, które w różnych kontekstach historycznych w sposób twórczy żyły systemem prewencyjnym. W tym dniu zostały również przedstawienie badania, które od strony socjologicznej ukazują liczbę sióstr salezjanek, dzieł oraz ich specyfikę na przestrzeni 150 lat. Badania te przeprowadziła s. Maria Teresa Spiga FMA, która oprócz danych statystycznych przekazała pytania i wyzwania, które kryją się za liczbami.

Następny dzień skupił uwagę słuchaczy na wyzwaniach współczesności. Relatorzy ukazywali wyzwania, na jakie napotyka wychowanie we współczesnym kontekście. Na zakończenie dnia konferencję o współczesnych nurtach w antropologii wygłosił kardynał Gianfranco Ravasi.

Dwa następne dni skupiły uwagę na trzecim, ważnym obszarze, tzn. na drogach i perspektywach na przyszłość w wychowaniu w świetle systemu prewencyjnego. Rozpoczął się on od przedstawienia wyników badań przeprowadzonych we wspólnotach wychowawczych na świecie, dotyczących koncepcji i doświadczenia systemu prewencyjnego dzisiaj. Warto podkreślić, że nasze Inspektoria też brała udział w tych badaniach. Po przedstawieniu wyników badań, był czas na pracę w grupach i na pogłębienie tego, co zostało zaprezentowane. Podsumowaniem pracy w grupach był panel dyskusyjny, do którego byli zaproszeni eksperci z dziedziny wychowania i systemu prewencyjnego.

Zakończenie dnia było powierzone młodym, którzy w łączności z całym salezjańskim światem ukazali, jak dziś wśród młodych ludzi jest przeżywany i rozumiany system prewencyjny.

Ostatni pełny dzień był kontynuacją propozycji perspektyw na przyszłość. Jednym z tematów był Wkład i siła kobiety w wychowanie w stylu systemu prewencyjnego oraz prezentacja „Dobrych praktyk”, czyli tego, jak siostry salezjanki żyją dziś w różnych rzeczywistościach systemem prewencyjnym.

Podsumowaniem sympozjum było wystąpienie Matki Generalnej Chiary Cazzuola FMA i s. Piery Ruffinatto, rektora Papieskiego Uniwersytetu Auxilium, a wszystko zwieńczyła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Przełożony Generalny Salezjanów Ángel Fernández Artime.

W czasie sympozjum, oprócz wykładów, panelów dyskusyjnych, było miejsce na dialog, wymianę doświadczeń oraz poznanie Rzymu (jedne popołudnie było przeznaczone na zwiedzanie Muzeów Watykańskich lub Ogrodów i Villi w Tivoli). Był to bardzo bogaty czas nowego rozpalenia charyzmatu, aby – jak to było podkreślane – był on nadal dla wielu młodych ludzi, sióstr i świeckich źródłem inspiracji, aby wychowywać w sposób twórczy, szukając wciąż nowych dróg, aby głosić Jezusa z pasją taką, jaką mieli ks. Bosko i m. Mazzarello.

s. Paulina Sasiak FMA

Specjalna strona sympozjum

Źródło: https://www.convegnofma150.org/
Nasza reprezentacja
INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki