Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Boże Narodzenie 2021

„Dziecię nam się narodziło,

Syn został nam dany” (Iz 9,5)

To Dzieciątko, zrodzone z Dziewicy Maryi, jest Słowem Bożym, które stało się ciałem.
Słowem, które kierowało sercem i krokami Abrahama ku Ziemi Obiecanej
i nadal przyciąga tych, którzy ufają obietnicom Boga.
 Słowem, które prowadziło Żydów na drodze od niewoli ku wolności
i nadal wzywa niewolników każdego czasu, także dnia dzisiejszego,
by wyszli ze swego zniewolenia.
Słowem jaśniejszym niż słońce, ucieleśnionym w małym synu człowieczym,
Jezusie, światłości świata.

Papież Franciszek

Dzieląc się tą radością i przekazując dar modlitwy, życzę, aby dni spełnienia Bożych obietnic były wypełnione obecnością Boga, który wchodzi w zwyczajność, by ją przemieniać i czynić nową.
Niech Jego światło przenika nas do głębi i pomoże rozpoznawać Pana w twarzach tych, których On  stawia na drogach naszego życia. A nowy rok niech obfituje w potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, byśmy z odwagą szli naprzód z sercem wielkim i wspaniałomyślnym.

s. Małgorzata Pilarska

Przełożona Inspektorii Warszawskiej Sióstr Salezjanek

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki