Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Auxilium Christianorum
Maryja, Wspomożenie Wiernych, wspomożenie w pełnym przeżywaniu wiary

24 maja 2023 r. przypada uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych, wskazanej przez księdza Bosko jako nauczycielka i pomoc w życiu duchowym.

Rzym (Włochy). 24 maja 2023 r. na całym świecie obchodzona będzie uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych. Można by pomyśleć, że wzywanie Maryi tytułem Wspomożycielki jest dziś nie na miejscu lub przynajmniej powinno być dostosowane do czasów dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Jak należy dziś interpretować radę księdza Bosko, by wzywać Ją pod takim tytułem?

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 20 maja 1877 roku, ksiądz Bosko wygłosił do młodzieży w Oratorium słówko na dobranoc, które po prawie 150 latach nadal zachowuje swoją skuteczną świeżość. Święty potwierdził, że w Nowennie do Maryi Wspomożycielki nie otrzymuje się jednej, ale wiele łask od Najświętszej Maryi Panny… są to nadzwyczajne łaski otrzymane od Maryi Wspomożycielki.

Ojciec i Nauczyciel młodzieży mówił dalej: Polecam wam, na tyle, na ile wiem i potrafię, abyście zawsze mieli wyryte w waszym umyśle i sercu i abyście zawsze wzywali imienia Maryi w ten sposób: Maria Auxilium Christianorum, ora pro me [Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za mną]. Jest to modlitwa niezbyt długa, ale okazała się bardzo skuteczna (por. Salezjański Instytut Historyczny, Źródła Salezjańskie – LAS Rzym 2014, ss. 941-943).

Poświęcił temu tematowi kilka swoich dzieł, przypominając interwencję Maryi w wydarzeniach historycznych, takich jak bitwa pod Lepanto w 1571 r., i w swoje osobiste zdarzenia, jak sen w dziewiątym roku życia. Jednak podczas tej słówka wskazał oratorianom Maryję Wspomożycielkę jako nauczycielkę i pomoc w życiu duchowym: Ilekroć więc pragniecie otrzymać jakąś łaskę duchową, a przez łaskę duchową można rozumieć uwolnienie od pokus, od utrapień ducha, od braku gorliwości, jeśli ktoś z was pragnie uwolnić się od jakiejś pokusy lub zdobyć jakąś wielką cnotę, wystarczy, że wezwie Maryję.

W swojej mądrości ksiądz Bosko, ten wielki znawca ludzkiej duszy, wiedział, że droga wiary jest trudna dla młodych, którzy często mają niełatwą przeszłość i niewiele narzędzi kulturowych. Maryja Wspomożycielka, którą on sam przyjął jako Nauczycielkę i doświadczył jej niezawodnej obecności w swoim osobistym życiu, może skutecznie wspierać tych, którzy pragną żyć pełnią swojej wiary.

Maryja jest pomocą we wzrastaniu jako chrześcijanie, jako wierzący, którzy wcielają w swoim czasie i miejscu wiarę, którą wyznają. Maryja jest Niepokalaną, Tą, która umiała słuchać i dawać wiarę Słowu do samego końca, umożliwiając wcielenie Słowa Bożego. Można powiedzieć, że żadne inne słowo nie znalazło w Niej miejsca poza tym, wypowiedzianym przez Boga. Całkowicie zwrócona ku Słowu, Maryja zrodziła Syna Bożego, spełniając Bożą obietnicę i marzenie: zamieszkać w sercu człowieka i zamieszkać w historii.

Bez Maryi Wspomożycielki Wiernych nie można wychować dobrych chrześcijan i prawych obywateli. A przez chrześcijan można z pewnością rozumieć wszystkich, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, ale także tych, którzy wyznają inne wiary. I być może dzisiaj Maryja jest pomocą szczególnie dla tych, którzy czują, że nie mają nadziei ani powodu, by wierzyć i angażować się: każdy może znaleźć w Niej pomoc i pocieszenie w każdych okolicznościach.

Ksiądz Bosko wie, że jego synowie i córki żyją w trudnych czasach: Maryja Wspomożycielka, która jest także Wniebowziętą, która doświadczyła w swoim ciele zwycięstwa Chrystusa Zmartwychwstałego, może ich prowadzić nawet w utrapieniach ludzkiej egzystencji. Wzywanie Maryi Wspomożycielki oznacza uznanie powołania ucznia Chrystusa: otwartego na wszystkich, gotowego do dialogu i przyjęcia, dyspozycyjnego do spotkania.

W Nizza Monferrato, w 1885 roku, ksiądz Bosko jednoznacznie wyjaśnił relację między Maryją Wspomożycielką a Córkami Maryi Wspomożycielki: Chcę powiedzieć, że Matka Boża jest naprawdę tutaj, tutaj pośród was! Matka Boża chodzi po tym domu i okrywa go swoim płaszczem (MB XVII, 557). Wiara pozwoliła księdzu Bosko zobaczyć to, czego inni nie mogli zobaczyć i doświadczyć prawdziwej, konkretnej i macierzyńskiej obecności, do której odnosił się przez całe życie.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zgodnie z pragnieniem Świętego, miało być zatem jego pomnikiem wdzięczności Maryi Wspomożycielce, a Córki Maryi Wspomożycielki miały być, w każdej części świata, obecnością Maryi wśród młodzieży. Oznacza to doświadczanie Jej macierzyńskiej i potężnej opieki oraz dostrzeganie, w wierze, Jej bliskości każdego dnia, aż do bycia wspomożycielkami zwłaszcza wśród młodzieży, jak stanowi art. 4 Konstytucji.

Źródło: cgfma.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki