Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
150 lat IFMA

Celebrując 150. rocznicę założenia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek), przypadającą 5 sierpnia 2022 r., wracamy do snów św. Jana Bosko – niezwykłych inspiracji przenikniętych Bożym światłem i nadprzyrodzonym poznaniem. Jako rodzina zakonna o światowym zasięgu łączymy się w dziękczynieniu i w takim też duchu chcemy świętować wdzięczność wobec Przełożonej Generalnej Zgromadzenia. Festa della Riconoscenza, czyli Święto Wdzięczności, to tradycja biorąca początki w doświadczeniu wychowawczym ks. Bosko. Stanowi okazję do wzrostu ducha rodzinnego i umocnienia tożsamości.


WEZWANIE

Treści na pierwszy tydzień przygotowań

Droga przygotowania do tegorocznego Święta zaczyna się na Piazza Vittorio w Turynie.

Maryja pojawia się w snach księdza Bosko jako «Kobieta o majestatycznym wyglądzie». Podkreślone zostaje majestatyczne i olśniewające piękno, które zadziwia, fascynuje, zachwyca i pociesza kontemplującego. To przede wszystkim piękno łaski, którą Ona jest napełniona (por. Łk 1, 28). To piękno nie jest przywilejem Dziewicy w dosłownym sensie. W istocie, skoro Ona jest rzeczywiście pierwsza i najpiękniejsza, Niepokalana, to wszystkie dzieci Boga są wezwane do uczestnictwa w tym samym pięknie: to jest do stawania się «świętymi i nieskalanymi» w miłości (Ef 1,4).

Wśród czynów Maryi są takie, które wyrażają Jej macierzyńską wrażliwość oraz troskę wychowawczą: Ona uśmiecha się, patrzy z łagodnością, pociesza, dodaje odwagi. Ksiądz Bosko wyrazi szczególny opór we śnie, w którym zostanie zaproszony do tego, by zająć się dziewczętami. Dziewczęta błagają, żeby im pomógł, a on chciałby się oddalić. Maryja interweniuje swoim słowem: «Zajmij się nimi, to są moje córki!»[1]. Kiedy święty wychowawca rozpoczął fundację żeńskiego zgromadzenia zakonnego, ujął w niezwykłą syntezę wymiar kobiecy i maryjny w dziele wychowawczym. Córki Maryi Wspomożycielki miały działać na rzecz edukacji kobiet, inspirując się Maryją, która włącza swoje córki we własną misję macierzyńską.

Całość medytacji w załączniku poniżej.

Treści na drugi tydzień przygotowań

TOŻSAMOŚĆ

Ksiądz Bosko, wyraźnie wzruszony, przemawia. Mówi o ważności dokonanego aktu, przywołuje temat świętości ślubów, powinności z nimi związanych: „Niech waszą chwałą będzie ten piękny tytuł Córek Maryi Wspomożycielki i pamiętajcie, że wasze Zgromadzenie ma być żywym pomnikiem wdzięczności księdza Bosko względem Wielkiej Matki Boga, wzywanej tym pięknym tytułem Wspomożenie chrześcijan”.

Całość medytacji w załączniku poniżej.

[1] Cf  POCHER Linda, «Io ti darò la maestra». La presenza di Maria nei sogni di don Bosco, in “I sogni di don Bosco” a cura di don Andrea Bozzolo (LAS ROMA) 2017.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki