Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
Siostry Salezjanki - Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
Spotkanie ze Słowem
"Żywe jest słowo Boże, skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca."
Hbr 4, 12

Ci, którzy kochają Boga, cieszą się pokojem w obfitości, a dusze ich nie zaznają śmierci.

bł. Euzebia Palomino
Fundacja
Wśród celów Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży.
VIDES
VIDES jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wolontariatu, inspirowanym salezjańskim programem wychowawczym.
Projekty
Salezjańskie posłannictwo wychowawcze prowadzi nas do wytyczenia dróg umożliwiających dzisiaj życie obywatelstwem ewangelicznym.
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki