Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Wtorek, 5 kwietnia 2022 – V Tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

28 Rzekł więc do nich Jezus:

«Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. 29 A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

30 Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

J 8, 28-30


Również i w tym fragmencie znajdujemy się w obszarze Świątyni i po raz kolejny Jezus daje sposobność, aby rzucić światło z odblaskiem synajskim na swoją tajemnicę poprzez wyrażenie „Ja Jestem”. Bóg powiedział do Mojżesza: „Jestem, który Jestem”. Wj (3, 14) Ale ludzie uparcie odmawiają zrozumienia tego wyrażenia. Skąd bierze się to niezrozumienie? Żydzi rozumują logiką „tego świata”, a nie logiką Jezusa, która jest „z góry”. Jest to logika posłuszna planom Ojca, mimo że dopuszcza, że czuje się On samotny lub opuszczony. Dwóch rozmówców dzieli przepaść. Tylko wiara może ją wypełnić, ponieważ sprawia, że patrzymy w górę, a On zachęca nas właśnie do tego.

Potwierdzam moją wiarę w Pana Jezusa: „Wierzę”

Głos Magisterium

„Patrzymy. Jakkolwiek okropny jest obraz Jezusa ukrzyżowanego, czujemy pociąg do tego Człowieka cierpienia, który dobrze wie, co znaczy cierpieć. Ofiarował samego siebie jako ofiarę za nas, jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Poświęcił się za nas, jest naszym zbawieniem. Dlatego patrzymy, bo widzimy w Nim naszą radość. Krzyż nie jest już narzędziem tortur, ale znakiem, którym zaczynamy i kończymy nasz dzień, kreśląc go na ciele. Jest znakiem zbawienia i odkupienia. Dlatego konieczne i słuszne jest czynienie znaku krzyża z większą świadomością i głębszą pobożnością. Kiedy mówimy: „W imię Ojca”, dotykamy czoła, ponieważ On jest źródłem mądrości. Kiedy mówimy: „I Syna”, dotykamy centrum naszego ciała, aby przypomnieć sobie, że Jezus jest centrum Bożego objawienia. I wreszcie, kiedy mówimy: „I Ducha Świętego”, dotykamy naszych ramion, aby przypomnieć sobie, że Duch Święty jest mocą Boga.”

(Rozważania o Męce Pańskiej, Papieża Pawła VI)

Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki