Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Wtorek 22 marca 2022 – III tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

4 Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
I naucz mnie Twoich ścieżek!

Psalm 25 (24) Psalm responsoryjny


Wiele razy w Biblii jest mowa o drogach Pana, wiele razy prorocy zapraszają nas do kroczenia Jego drogami, do słuchania Pana, aby się ich nauczyć. Dzisiaj Chrystus wskazuje nam je poprzez swoje nauczanie. Jak mogą się w nas zrodzić wątpliwości, jeśli Bóg Ojciec wyraźnie nam powiedział u Mt 17, 5 – w epizodzie Przemienienia: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie”. Sam Jezus powiedział o sobie w Ewangelii Jana 14, 6 „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Ale za tą pewnością musi iść codzienne zobowiązanie do uważnego czytania Ewangelii, przyswajania jej nauki i wprowadzania jej w życie, z pomocą Ducha Świętego. Każdy z nas musi stosować metodę, która najlepiej mu odpowiada, nie gubiąc się w bezowocnych poszukiwaniach. Ważne jest to, że za każdym razem, kiedy wchodzimy w siebie (por. Mt 6, 5), wchodzimy w relację z Trój- i Jedynym Bogiem, prosząc Ducha Świętego o pomoc w lepszym zrozumieniu nauki Jezusa, który wcielił się, umarł i zmartwychwstał, aby doprowadzić nas do Ojca. Tylko w ten sposób możemy powiedzieć, że idziemy za Jezusem.


Panie, pomóż mi nie zagubić żadnego z Twoich słów, wprowadzić je w czyn i podążać za Tobą.


Głos Papieża Franciszka

„Pójście za Jezusem oznacza wzięcie własnego krzyża – wszyscy go mamy – aby towarzyszyć Mu w Jego drodze, niewygodnej drodze, która nie jest drogą sukcesu, przemijającej chwały, ale tą, która prowadzi do prawdziwej wolności, tą, która uwalnia nas od egoizmu i grzechu.”

(Przemówienie Papieża podczas modlitwy Anioł Pański na Placu św. Piotra, 13.09.2015)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki