Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Szczęśliwi

Łk 6, 17. 20-26

20 A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

21 Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

22 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: 23 cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

24 Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

25 Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

26 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.


Ewangelia z tej niedzieli zaprasza nas do zatrzymania się i modlitwy, zasłuchania się w słowa Jezusa, jego nauczanie na temat szczęścia, bycia szczęśliwym.

Wszyscy ludzie szukają szczęścia, każdy z nas pragnie być szczęśliwy…

Tekst błogosławieństw maluje obraz Jezusa, sposób jego życia, który prowadzi do prawdziwego szczęścia. Błogosławieństwa przeczytane duchowo, a nie tylko dosłownie, ukazują głębię serca Jezusa, ukazują kim w swej istocie jest Bóg. Ten, który wszystko posiada, jest Wszechmogący, jest jednocześnie ubogi. Żeby przyjąć, trzeba wyciągnąć ręce.
Bóg potrafi współczuć, współcierpieć, okazywać cierpliwość. Dlatego tylko potrzebujący mogą przyjąć Go do swego życia, a wtedy i tylko wtedy będą szczęśliwy, będą błogosławieni.

Bogaci, samowystarczalni i zadowoleni z siebie uważają, że niczego już nie potrzebują.
Ich szczęście nosi imię ,,biada”.

Jezus zaprasza mnie i Ciebie do życia błogosławieństwami, do podjęcia drogi przemiany serca. Jest ona wymagająca, jest drogą oczyszczenia, ale też pewności, że Bóg jest obecny, obdarowuje nas, zaprasza do wdzięczności, która doprowadzi każdego z nas do postawy dzielenia się.

Jezus był od początku człowiekiem błogosławieństw, my jesteśmy w drodze.

Czy chcesz być do Niego podobny…?

s. Eliza Borewicz fma

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki