Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Święto Chrztu Pańskiego

Łk 3, 15-16. 21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Obraz Andrea del Verrocchio i Leonardo da Vinci, Chrzest Jezusa (ok. 1470 – 1475)


W dzisiejszej Ewangelii kluczowym słowem jest „chrzcić/chrzest”. W oryginalnym (greckim) tekście występuje tu za każdym razem czasownik βαπτίζω (czyt. baptidzo). Pojawia się aż czterokrotnie i dosłownie oznacza „zanurzać”.

Jan Chrzciciel zanurza w wodzie, natomiast Jezus jest Tym, który zanurza w Duchu Świętym i ogniu. Co to oznacza? Święty Paweł wielokrotnie pisze w swoich listach o działaniu Ducha. Duch Święty rozlewa miłość Bożą w naszych sercach (Rz 5, 5), czyni nas dziećmi Boga i pozwala nam wołać „Abba, Ojcze” (Rz 8, 15), modli się w nas (Rz 8, 26). Dzięki Niemu możemy mówić „Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3). On sprawia, że upodabniamy się do Jezusa (2 Kor 3, 18). Ogień natomiast jest czymś, co nas oczyszcza, podobnie jak dzieje się ze złotem czy srebrem (Za 13, 9). Niszczy w nas to, co jest bezwartościowe, grzeszne, tak by pozostało w nas jedynie to, co jest z Boga.

Bóg chce zanurzyć mnie dziś w Duchu Świętym i ogniu. Czy pozwolę Mu, by wypalał w moim sercu to, co słabe? Czy zgodzę się zanurzyć całkowicie w Duchu Świętym?

Dziś przypomnę sobie o moim Chrzcie Świętym, który uczynił mnie „umiłowaną córką/umiłowanym synem Boga”. Podziękuję Bogu za ten dar.

Pięknej niedzieli!

Niech Duch Święty wypala w nas to, co słabe, i napełnia nas Swoją mocą!

s. Dorota Chwiła fma

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki