Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Środa, 6 kwietnia 2022 – Piąty tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.»

J 8, 41b-42


Gdy Pan nie jest abstrakcyjną ideą, ale stał się naszym życiem, dopiero wtedy doświadczamy chrześcijańskiej wolności. Czy życie staje się przez to łatwiejsze? Absolutnie nie. W osobistej relacji z Nim, w wierze i miłości ujawniają się nieznane dotąd potrzeby, które tworzą nowe więzy, takie, które nie czynią niewolników, lecz są powiewem pociechy i lekkości życia. Pojęcie wolności jest ściśle związane z pojęciem bycia synami; nie przez przypadek tylko Jezus, umiłowany Syn Ojca, naprawdę i konkretnie pokazuje nam, co to znaczy być synem, a zatem wolnym: „Pełnię wolę Tego, który Mnie posłał” .

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.


Głos teologa

„Było to konieczne, aby Chrystus, w swoim pielgrzymowaniu po tym świecie, wytyczył drogę dla tych, którzy pójdą za Nim. On sam, będąc najpierw wywyższony, a potem poniżony, nauczył swoim przykładem, jak zachować pokorę, gdy się jest szanowanym, i jak pozostać cierpliwym, gdy się jest w uścisku cierpienia. On pozwolił siebie poważać, ale nie okazał się pysznym; pozwolił siebie znieważać, ale nie pozostał małoduszny czy pełen złości. Jeśli więc chcemy iść za naszym przywódcą pewnym krokiem, zarówno w pomyślności, jak i przeciwnościach, kontemplujmy Go uhonorowanego, ale i będącego przedmiotem pośmiewiska w cierpieniu”.

(Guerrico d’Igny, Kazanie w Niedzielę Palmową)

Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki