Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Środa, 23 marca 2022 – III tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Mt 5, 17


Ten fragment zachęca nas do modlitwy nie tylko  tekstami Ewangelii, ale całą Biblią. Na potwierdzenie tego, co powiedział Jezus, istnieje wiele Jego nauk, które znajdujemy w Starym Testamencie; być może jedną z najsłynniejszych, która antycypuje słynną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, jest: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, którą znajdujemy w sposób wyraźny w Księdze Kapłańskiej 19,18 i domyślny w Księdze Wyjścia 23,4-5 oraz Księdze Przysłów 3,28 i 25,21. Generalnie prorocy zachęcają m.in. do nawrócenia, do powrotu do wierności Bogu, o czym przypomniał nam również Jezus w Ewangelii zeszłej niedzieli (Łk 13,2) „Powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. Nasze nawrócenie, biorąc pod uwagę nasze słabości, następuje stopniowo, ale musi być ono karmione modlitwą i codziennym czytaniem /słuchaniem Biblii, aby przyswoić sobie nauczanie Pana i wprowadzać je w życie z pomocą Ducha Świętego.

Panie, pomóż mi zerwać wszystkie moje kajdany, abym mógł coraz bardziej dostosowywać się do Twoich nauk.

Głos mnicha

„Nawrócenie jest zawsze kwestią czasu: człowiek potrzebuje czasu, ale i Bóg potrzebuje czasu, bycia z nami. Mielibyśmy całkowicie błędny obraz człowieka, gdybyśmy myśleli, że ważne rzeczy w życiu człowieka mogą się zrealizować natychmiast i raz na zawsze.

(Za Pod przewodnictwem Ducha  André Loufa, belgijskiego mnicha katolickiego, pustelnika, autora książek o duchowości 1929-2010)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki