Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Spotkanie

Łk 1, 39-45

39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».


Dziś kroczymy z Maryją…

Wydarzenie, które rozważamy, poprzedza scena zwiastowania. Do Miriam przychodzi Gabriel i zaprasza ją do przyjęcia i zrodzenia Słowa. Po rozmowie „odszedł od Niej anioł”. Maryja została sama… z usłyszanym Słowem. Z tego trwania zrodziła się decyzja wyjścia… Samotność, to przestrzeń, w której rozpoczyna się prawdziwe spotkanie.

Maryjo, ucz mnie przyjmowania samotności. Spraszaj mi łaskę trwania w Panu. Pozwól naśladować Cię w Twoim przyjęciu tajemnicy.

W tekście greckim czytamy: Maryja „wstała i wybrała się”. Kobieta decyzji i czynu. Nie skupia się na sobie, nie szuka wyjaśnienia, zachęty, nie spekuluje, nie liczy zysków, wstaje i idzie. Radości spotkania z Panem nie mogła, nie chciała zachować dla siebie.

Maryjo, ucz mnie konsekwencji. Spraszaj mi łaskę realizacji natchnień Ducha. Pozwól naśladować Cię w Twojej służbie.

Maryja wędrowała 2 lub 3 dni, droga była górzysta, męcząca i niebezpieczna. Podjęła konkretny trud, by wypełnić pragnienie swojego serca. Przyjęte przez nią Słowo otworzyło ją na drugiego człowieka.

Maryjo, ucz mnie odwagi. Spraszaj mi łaskę ofiarnego podejmowania wyzwań. Pozwól naśladować Cię w Twojej uważności.

Po powitaniu „poruszyło się (dosł. podskoczyło) dzieciątko” w łonie Elżbiety. W tym spotkaniu – pięknych czterech osób (Maryi, Elżbiety, Jezusa i Jana) – obecny jest Duch Święty. Dla nich to czas obdarowywania i przyjmowania, czas słuchania i odpowiadania. Czas dzielenia się sobą i Bogiem. Czas bycia ze sobą i bycia dla siebie.

Maryjo, ucz mnie właściwych słów: głoszących prawdę, niosących pokój, dających radość. Spraszaj mi łaskę inicjowania i przeżywania pięknych, głębokich, umacniających spotkań. Pozwól naśladować Cię w Twojej otwartości na każdego człowieka.

Elżbieta, rozpoznając w swojej krewnej Matkę Pana, z pokorą nazwa ją „błogosławioną”, bo wie, że Maryja „uwierzyła, że nastąpi wypełnienie (słów) wypowiedzianych do niej przez Pana”. Cieszy się jej szczęściem. Wiara pomogła Maryi powiedzieć „tak”, przyprowadziła ją, by pomagać i służyć; za chwilę ożywi w niej pragnienie uwielbienia Boga i wyśpiewania Magnificat.

Maryjo, ucz minie otwartości na Boga. Spraszaj mi łaskę wiary. Pozwól naśladować Cię w Twoim zawierzeniu.

s. Magdalena Szlachcic fma

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki