Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Sobota, 9 kwietnia 2022 – Piąty Tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

47 Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: «Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? 48 Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego…

J 11, 47-48a


Po zmartwychwstaniu Łazarza władze żydowskie były zdecydowane skazać Jezusa na śmierć, uważając Go za „człowieka niebezpiecznego”. Jeśli nadal będzie czynił cuda, tłumy ogłoszą go wyzwolicielem narodu, wzbudzając złość Rzymian. Teraz pytanie staje się zarówno polityczne, jak i teologiczne. Decyzja pokazuje absolutną ślepotę przywódców narodu. Jezus od pierwszej Paschy zapowiadał, że jest nową świątynią, punktem zbieżnym Nowego Izraela i całej ludzkości. Być może arcykapłani wyczuli tę wątłą, ale jakże silną rzeczywistość i robili wszystko, co możliwe, aby Go skazać na śmierć.
Nowość i rzeczywistość są zawsze postrzegane jako niebezpieczeństwo.

„Po tych znakach”. Przemyślę wszystkie znaki i cuda, które Pan uczynił w moim życiu.


Głos Ojca Kościoła

„Jaką cześć, jaką rekompensatę zaofiarujemy Mu za łaski, które otrzymaliśmy? Byliśmy ślepi w naszym myśleniu, całe nasze życie nie było niczym innym jak tylko smutkiem i porażką, byliśmy pogrążeni w ciemności.

Ale On był dla nas litościwy i miłosierny, i nas zbawił. Powołał nas, kiedy jeszcze nie istnieliśmy, i chciał, abyśmy ujrzeli światło i ożyli z niczego. Nawróćmy zatem nasze serca, aby nikt nie zginął. Pomagajmy sobie nawzajem w zaangażowaniu prowadzenia słabych do dobra, a w ten sposób, poprawiając się nawzajem, wszyscy będziemy mogli osiągnąć zbawienie. Oto cześć; wędrować razem.”

(Klement Romano, „Przestrogi wielkopostne”)


Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki