Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Sobota, 26 marca 2022 – III tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

 18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą:
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony;
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Ps 51 (50), 18-19 Psalm responsoryjny


Te kilka wersetów zachęca nas do postu nie jako celu, ale jako środka do odkrycia, że nie samym chlebem żyjemy, ale słowem Bożym (por. Pwt 8,3 i Mt 4,4), przyswajając je, możemy coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa, usuwając z nas postawy przeciwstawne. Świadomość tych przeciwstawnych postaw prowadzi nas zarówno do zrozumienia, czego ma dotyczyć nasz post, jak i do umartwienia się: umartwienia, którym Pan nie gardzi. Te dwie postawy pozwalają nam doświadczyć Jego miłosierdzia. Gdybyśmy mieli jeszcze jakieś wątpliwości co do miłosierdzia Bożego, wystarczy przeczytać to, co św. Faustyna przytacza w swoim dzienniczku (8.11.1935):  „…nawet gdyby grzechy dusz były czarne jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do Mojego Miłosierdzia, oddaje Mi największą chwałę i jest chlubą Mojej Męki”. Jest to wyraźne zaproszenie, aby uświadomić sobie nasze grzechy i bez wahania przystąpić do spowiedzi, mając pewność, że zostaniemy przyjęci przez Pana, jak opowiada przypowieść o Synu marnotrawnym / Ojcu miłosiernym (por. Łk 15, 11-32). Zaproszenie szczególnie aktualne w tym okresie liturgicznym: Wielkim Poście.

Panie, pomóż mi usunąć tę wewnętrzną zasłonę, która zakrywa moje grzechy, abym mógł je oddać Twemu boskiemu miłosierdziu.

Głos świętego

„Ludzkość nie zazna spokoju, dopóki z ufnością nie zwróci się do Mojego Miłosierdzia. Och! jak bardzo Mnie rani nieufność duszy! Taka dusza rozpoznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, ale nie wierzy, że jestem miłosierny, nie ufa Mojej dobroci. Nawet demony podziwiają Moją sprawiedliwość, ale nie wierzą w Moją dobroć.”

(MIŁOSIERDZIE BOŻE W DUSZY MOJEJ, Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki