Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Sobota, 2 kwietnia 2022 – IV tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

18 Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki. 19 Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!» 20 Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

Jer 11, 18-20

foto: s. Teresa Szarata FMA


Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii zachęca nas, byśmy byli świadomi i odpowiedzialni za nasze wybory w życiu codziennym i nie obwiniali Boga za złe wybory dokonane przez człowieka.

Prorok Jeremiasz w swojej wytrwałości i świadomości pokazuje, co knują w jego sprawie jego rodacy. Dla wielu swoich przeciwników był niewygodnym prorokiem, zakłócając spokój, rutynę, spłaszczając życie tak bardzo, że wyrażali silne pragnienie, by go zabić: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»

Te słowa i fakty, które przeżył Jeremiasz ponad dwa tysiące lat temu, niestety z powodu wojny są obrazami zaktualizowanymi, które zmuszeni jesteśmy oglądać każdego dnia. Te złe pragnienia, które wielokrotnie wkręcają się w nasze serca, są w rzeczywistości zaplanowane jako wybory sprzeczne ze świętością każdego człowieka; wybór zła zamiast dobra powoduje wszędzie śmierć. Dla tych, którzy ponoszą konsekwencje tych wyborów, stają się one powodem do wejścia w wymiar, który wykracza poza ludzkie serce: to stanięcie u boku Chrystusa, dzielenie Jego oddania życia aż do końca, z miłości, dla naszego zbawienia. Prorok w swoim życiu objawia i zapowiada to, co stanie się z Jezusem Chrystusem, w odpowiedzi na miłość i posłuszeństwo Ojcu: umrze, aby objąć całą ludzkość, która oczekuje zbawienia.

Panie Jezu, daj mi łaskę świadomości moich wyborów, daj mi Twojego Ducha Świętego, abym odróżniał dobro od zła.

Głos Biblii

„Nie zazdrość krzywdzicielowi,
nie skłaniaj się ku jego drogom” (Przysłów 3,31)

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami… (Pwt 30, 15-16)

Komentarz: s. Monika Angulo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki