Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Poniedziałek, 21 marca 2022 – III tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA


A król Aramu odpowiedział: «Wyruszaj! A ja poślę list do króla izraelskiego». Wyruszył więc, zabierając ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota i dziesięć ubrań zamiennych.
6 I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: «Z chwilą gdy dojdzie do ciebie ten list, [wiedz], iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu».10 10 Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: «Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty!»13 Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: «Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty?»
14 Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.


2 Krl 5, 5-6.10.13-14


Trędowatym Naamanem jesteśmy my, gdy cierpimy i myślimy, że aby się go pozbyć, potrzebujemy kto wie jak wielkich rzeczy (dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych szekli i dziesięć zestawów szat), podczas gdy Pan mówi nam przez Elizeusza, abyśmy zanurzyli się siedem razy w siedmiu grzechach głównych: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo, zanurzyli się w znaczeniu rozpoznania ich i zanurzenia w miłosierdziu Pana. Często sprzeciwiamy się temu zaproszeniu, ponieważ wchodzenie w głąb jest męczące i uważamy je za niewystarczające: mój Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś wielkiego, czy nie zrobiłbyś tego? Jeśli to zrobimy, zostaniemy oczyszczeni, cierpienie ulży, a my zmierzymy się z nim z nowymi siłami: jego ciało stało się jak ciało młodego chłopca. Jest to wyraźne zaproszenie do wewnętrznego milczenia w obecności Pana i następującej po nim spowiedzi: zanurz się w Jordanie, w którym wyraża się całe Jego miłosierdzie.


Panie pomóż mi rozpoznać moje wady, mój trąd.

Głos Papieża Franciszka

Pomyślcie o tym: kiedy idziemy wyznać nasze słabości, nasze grzechy, idziemy prosić Jezusa o przebaczenie, ale z tym przebaczeniem idziemy także odnowić nasz Chrzest. I to jest piękne, to jak świętowanie dnia Chrztu w każdej spowiedzi. Dlatego spowiedź nie jest salą tortur, ale przyjęciem. Spowiedź jest dla ochrzczonych, aby utrzymać w czystości białą szatę naszej chrześcijańskiej godności!

(Audiencja Generalna – Plac św. Piotra – środa, 13 listopada 2013)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki