Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Piątek, 8 kwietnia 2022 – Piąty Tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

31 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. 32 Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» 33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga».

J 10, 31-33


Znajdujemy się w kontekście święta Poświęcenia Świątyni, obchodzony jest powrót sakralnej budowli do czci Chwały Bożej. Jezus przechadza się w Świątyni pod portykiem Salomona, jest otoczony przez Żydów. Starcie staje się coraz silniejsze aż do momentu, w którym chcą Go ukamienować. On reaguje precyzyjnie, najpierw stając na gruncie wspólnych zagadnień, a następnie odwołując się do ich doświadczenia. Jest to ostatnia próba otwarcia ich serc na wiarę, co należy powiedzieć dzisiejszymi słowami: „nie ma gorszego głuchego niż ten, który nie chce słuchać”.

Pan jest u mego boku jak dzielny wojownik.

Głos teologa

„Bądź z Nim, nie tylko sercem, uszami, ustami i oczami, które kierują się tam, gdzie niesie serce. Miłość pragnie poznać i zobaczyć. My nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy Pana Jezusa, Słowa, które stało się ciałem, ale wiemy, że Jego ciało powróciło w Słowie, aby stać się ciałem w nas, które słuchamy i kontemplujemy. Człowiek staje się słowem które słyszy, i zostaje przemieniony w tego, przed którym staje. Dlatego zawsze czytaj Pismo Święte, aby poznać Słowo, którego jesteś sługą dla swojego zbawienia i dla dobra braci. Zawsze czytaj je ze zdumieniem i dziękczynieniem. Czytaj i zadziwiaj się, nawracaj się i raduj, rozeznawaj i wybieraj, a więc działaj. Wiedz, że tam, gdzie się nie zadziwiasz, nie zrozumiesz, tam, gdzie się nie nawrócisz nie rozradujesz się, tam, gdzie się nie radujesz, nie rozeznajesz, tam, gdzie nie rozeznajesz, nie wybierasz, gdzie nie wybierasz nieuchronnie postępujesz po ludzku, a nie według myśli Boga”.

(S. Fausti, „List do Sila”)


Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki