Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Piątek, 25 marca 2022 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

SŁOWO DNIA

W zwoju księgi o mnie napisano:
jest moją radością, mój Boże,
czynić Twoją wolę,
a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.

Ps 40 (39), 8-9   Psalm responsoryjny


Gdyby Matka Boża nie żyła tymi wersetami, nie powiedziałaby: „Oto ja służebnica Pańska: niech mi się stanie według słowa twego”, jak mówi dzisiejsza Ewangelia (por. Łk 1,38). Takie jest Jej przesłanie, wypełnić wolę Boga w zgodzie z Jego prawem, które jest w nas. Niestety istnieje w nas również prawo silniejszego, homo homini lupus – człowiek człowiekowi wilkiem, które karmi się  dumą, zawiścią, pychą  oraz wszystkim, co od tego pochodzi. Prawo Boże zaprasza nas do pokory, miłości itp., które często z trudem pojawiają się w nas, szczególnie gdy jesteśmy zanurzeni w przeciwnych kontekstach, ale wciąż są w naszym wnętrzu. Pragnienie czynienia Jego woli nie pozostaje w pobożnych intencjach, ale staje się coraz bardziej aktywne, jeśli każdego dnia robimy wszystko, co możliwe, aby wejść w ciszę naszego wnętrza, słuchać Go, czytając i przyswajając Jego słowo (por. Mt 6, 6).

Twojemu Niepokalanemu Sercu, o Maryjo, polecamy cały rodzaj ludzki, aby prowadzić go do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddal od niego plagi grzechu, daj całemu światu pokój w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. (św. Paweł VI)

Głos świętego

Niepokalana Dziewico, przeznaczona przez Boga ponad wszelkie inne stworzenia jako orędowniczka łask i wzór świętości dla swego ludu, prowadź swoje dzieci w pielgrzymce wiary, czyniąc je coraz bardziej posłusznymi i wiernymi Słowu Bożemu.

(św. Jan Paweł II)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki