Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Piątek, 1 kwietnia 2022 – IV tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

28 Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. 29 Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».

J 7, 28-29


W swoim ziemskim życiu Jezus był znany jako syn cieśli (Mk 6,3); zgodnie z Ewangelią Mateusza i Łukasza oraz tradycją chrześcijańską. Podaje się, że On urodził się w Betlejem w Judei, a dzieciństwo i młodość spędził w Nazarecie, dlatego nazywano Go Nazarejczykiem. Są to dane, które doskonale znamy, ale okazuje się, że Jezus wykracza poza zwykłą wiedzę.

W rzeczywistości w swoim przemówieniu w świątyni potwierdza i dodaje kilka słów objawienia, pokazuje, że pochodzi od Ojca, mówi nam wyraźnie, że nie znamy Ojca, a On Go zna. Ponownie potwierdza, że to Ojciec Go posłał, dając jasno do zrozumienia, że ten Ojciec jest prawdomówny.

Możemy zapytać siebie, jaką mamy wiedzę o osobie Jezusa? Może zatrzymujemy się tylko na jego ziemskiej biografii? Czy wiemy, że znaczenie Jego imienia to zbawienie?

Te dwa wersety, które rozważamy, mogą nas zmotywować do przyjęcia Jego objawienia, które jest fundamentalne dla nas, chrześcijan; Jezus pochodzi od Ojca.

Możemy zadać sobie pytanie: jaka jest rola Ojca w życiu Jezusa? A zatem, jakie miejsce w moim życiu ma również Bóg Ojciec, stwórca i miłośnik Syna?

W tych krótkich wersetach dzisiejszej liturgii dowiadujemy się, że Ojciec jest tym, który jest posłuszny Synowi, jest tym, którego Syn zna, dlatego istnieje ścisła i głęboka więź Jezusa z Ojcem? Jaka jest moja relacja z Ojcem? Istnieje też fundamentalne potwierdzenie naszej wiary: „On jest prawdomówny”. Ojciec objawia się w Synu jako prawda, w rzeczywistości Jezus stwierdza: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” ( J 14, 6). Jak w moim poszukiwaniu prawdy kontempluję obecność Ojca i Syna?

Panie Jezu, proszę Cię, abyś obudził we mnie głód i pragnienie poznania Ciebie, i Twojego i naszego Ojca.

Głos Papieża Franciszka

„Będziemy zdumieni, gdy się dowiemy, jak bardzo w małości objawia się wielkość Boga, jak Jego piękno jaśnieje w prostych i ubogich”.

Komentarz: s. Monika Angulo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki