Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Odkryj i zobacz prawdę

Łk 6, 39-45

39 Opowiedział im też przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 40 Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

41 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? 42 Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.

43 Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. 44 Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. 45 Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.


Pozostając dalej w szkole Słowa Jezusa, dziś zobaczymy trzy obrazy z życia, które opisują niewłaściwe wybory.

1.

Dwóch niewidomych – ten, kto nie dostrzega w swoim życiu potrzeby doświadczenia miłosierdzia Pana, a chce towarzyszyć innym, też ,,niewidomym”, warto, aby usłyszał dziś: ,,Czy nie wpadną w dół obydwaj?”.

2.

Obłuda – skłonność do duchowej iluzji – patrzenie na bliźniego bez miłosierdzia. Jezus zaprasza nas do zobaczenia i poznania prawdy o sobie, która jest łaską przejrzenia się w Bożym Miłosierdziu.

3.

Drzewo i owoc – jakie jest moje wewnętrzne bogactwo, jaki jest owoc moich działań? Wydawane owoce pokazują prawdę o nas. Dobro, które czynimy, Bóg czyni przez nas.

Jezus uwrażliwia nas na troskę o wypowiadane słowa. Wskazuje, że mowa jest odbiciem tego, co nosimy w sercu. Słowa płynące z ust mówią o tym, co dzieje się w sercu człowieka.

By nasze słowo niosło miłość, trzeba zadbać o nasze serce. Jeśli będzie przepełnione Bogiem i Jego miłością, to nasze słowa będą budujące, niosące pokój i radość.

Jezus zaprasza Ciebie i mnie: odkryj i zobacz prawdę o sobie… Jezus zaprasza nas do spojrzenia na siebie z miłością…

s. Eliza Borewicz FMA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki