Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Niedziela Słowa Bożego

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».


Dzisiejsza Ewangelia składa się z dwóch części: prologu, który rozpoczyna dzieło Łukaszowe (Łk 1, 1-4) i perykopy opisującej początek publicznej działalności Jezusa (Łk 4, 14-21).

Łukaszowy prolog wprowadza czytelnika w lekturę Ewangelii, która nie jest zwykłą opowieścią o życiu Jezusa, ale spotkaniem z Żywym Słowem. Każdy z nas jest zaproszony do wejścia w to doświadczenie, które jest przekazane przez „naocznych świadków” i „sługi Słowa”. Język grecki na określenie „naocznych świadków” używa słowa αὐτόπται (czyt. autoptai). Od razu może nam się to kojarzyć z polskim słowem „autopsja”. Czasem mówimy, że znamy coś z autopsji, czyli z własnego doświadczenia. Słowo zatem rodzi się z relacji, z autopsji i prowadzi do bycia sługą Słowa. Czy znam Jezusa, Ewangelię jedynie z opowiadań, czy z własnego doświadczenia (autopsji)?

Po przeczytaniu prologu przenosimy się do synagogi w Nazarecie, gdzie Jezus odczytuje fragment z Księgi Izajasza. Określa swoją misję słowami proroka: przychodzi do ubogich, więźniów, niewidomych, uciśnionych (dosł. kompletnie rozbitych). Może odnajduję się w którejś z tych kategorii? Jeśli tak, to „dziś” wypełniają się te słowa, „dziś” Jezus przychodzi, by ogłosić mi Dobrą Nowiną, dać wolność, przywrócić wzrok.

Dobrej Niedzieli Słowa Bożego!

s. Dorota Chwiła FMA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki