Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Miłosierni jak Ojciec

Łk 6, 27-38

27 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 29 Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! 30 Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.

31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 32 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. 33 I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. 35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.


Dziś w słowa Łukasza, Jezus wkłada zachętę ,,Wy, którzy słuchacie…” tylko Ci usłyszą, którzy słuchają..

Co mamy usłyszeć? ,,Miłujcie waszych nieprzyjaciół…” do tego ma dojrzewać miłość chrześcijańska, tego uczy nas Jezus, to nas wyróżnia. Nie musimy udawać z nimi przyjaźni, ale mamy te osoby miłować. To są dwie inne rzeczywistości, które czasami mylimy.

Nie chodzi o jakichś dalekich nieprzyjaciół z innego kraju, to dotyczy naszych najbliższych, z którymi przeżywamy naszą codzienność.

Chodzi o nieprzyjaciół, a nie od razu o wrogów. Nie szukajmy sobie wrogów, ale ukochajmy nieprzyjaciół. Można zadać sobie pytanie, jak ta miłość wobec nich ma się objawić? Jezus uczy nas: ,,Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą…” Bez rewanżu, błogosławcie tym i módlcie się za tych, którzy wam utrudniają życie.

Nie musimy udawać ich przyjaciół, tylko ich kochajmy…

Słowa Ewangelii zapraszają nas bardzo precyzyjnie: ,,Jak chcecie, aby wam ludzie czynili, tak wy im czyńcie…” To wymaga przebicia ,,szklanego sufitu” naszych oczekiwań wobec innych, okazywania sobie wyższości, pokazywania, kto tu dominuje i kto ma rację.

Grzesznicy to ludzie, którzy w swoim życiu nie wybierają miłości; oni często kierują się zasadą ekonomii – dają po to, aby tyle samo otrzymać. Kierując się miłością, dajemy, niczego się za to nie spodziewając. Możemy zapytać: dlaczego mam tak czynić? Bo ,,On jest dobry dla niewdzięcznych i złych”. Bóg jest dobry dla nas, On uczy nas miłości. My często wybieramy nasze cele, a nie miłość…

,,Bądźcie miłosierni…” – jak kto?

Jak Ojciec jest miłosierny…

Wszechmoc Boga najpełniej wyraża się w miłosierdziu i przebaczeniu.

Ten kto doświadczył przebaczenia, może przebaczyć, kochać nieprzyjaciół miłością, która jest otwarta na zranienia. Będzie miłosierny jak Ojciec.

s. Eliza Borewicz FMA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki