Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Miara bliskości

2 Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» 4 Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 5 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 7 dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 8 i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 9 Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!»
10 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 11 Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 12 I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
13 Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». 16 I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.


Podejść. Oddalić.

Złączyć. Opuścić.

Być jedno. Rozdzielić.

Poślubić. Rozejść się.

Przyprowadzić. Strofować.

A w końcu: Pozwolić przychodzić. Obejmować. Kłaść ręce.

Nasze życie pełne jest różnego rodzaju relacji i więzi.
Taka jest nasza natura. Tak zostaliśmy stworzeni.
Są takie osoby, z którymi jesteśmy BLIŻEJ, jesteśmy sobie nawzajem BLIŻSI, ale są też osoby nam DALEKIE, osoby, do których jest nam DALEKO.
I to też wydaje się czymś naturalnym…

Czasem ci DALECY stają się BLISCY.
A BLISCY mogą stać się DALECY.
Można tez być fizycznie BLISKO drugiej osoby, a jednocześnie wewnętrznie być od niej bardzo DALEKO.
Albo odwrotnie – można fizycznie być bardzo DALEKO, a jednocześnie wewnętrznie być bardzo BLISKO.

Gdzie więc ma źródło ODDALENIE, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii?
Wydaje się, że w „zatwardziałości serca”, kiedy MIARĄ BLISKOŚCI stajemy się MY SAMI.
Kiedy to  nasze „JA” decyduje o tym, kto i kiedy jest BLISKO, a kto i kiedy DALEKO.
Kiedy MIARĄ BLISKOŚCI przestaje być druga osoba, a w jej miejscu pojawiam się ja z moim „JA”, ze swoimi WARUNKAMI BLISKOŚCI.

Oby każdego dnia w mojej/naszej codzienności było więcej tego, co ŁĄCZY; tego, co POŚLUBIA; tego, co PRZYCHODZI; tego, co OBEJMUJE; ego, co KŁADZIE RĘCE…

Oby było więcej BOGA I DRUGIEGO CZŁOWIEKA niż mnie samej/mnie samego.

Niech przestrzeń codzienności każdego z nas staje się coraz bardziej otwartą przestrzenią przyjmowania Królestwa Bożego, które przecież jest POŚRÓD (POŚRODKU) NAS. Niech się tak staje. Amen.

s. Justyna Brzuchnalska fma

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki