Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Czy zdobyłeś już swoją górę?

Łk 9,28b-36

28 Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 29 Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. 30 A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 31 Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. 32 Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. 33 Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. 34 Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. 35 A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 36 W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.


Dziś Jezus zabiera nas razem z Piotrem, Jakubem i Janem w góry. W znaczeniu biblijnym góra jest miejscem spotkania z Bogiem. Każdy, kto choć raz wspinał się na jakąkolwiek górę, wie, że jest to związane z trudem. Góra Przemienienia – Tabor nie jest zbyt wysoka (588 m.n.p.m.), ale biorąc pod uwagę ukształtowanie Galilei oraz depresję związaną z Jeziorem Galilejskim, wydaje się ona dość wysoka i z daleka wyróżnia się na horyzoncie
Jezus wybiera się na górę, aby się modlić (spotkać się z Bogiem). Podczas modlitwy zmienia się Jego wygląd. Św. Łukasz mówi najpierw o twarzy Jezusa. Ona staje się inna. Twarz wyraża tajemnicę wnętrza. Twarz Jezusa objawia Jego tożsamość Boga i więź z Ojcem oraz przynależność do innego świata. Obok Niego pojawiają się: Mojżesz i Eliasz.

Apostołowie patrzą na to wszystko, ale są zmęczeni – zasypiają. Nauczyciel o dziwo nie budzi ich, pozwala im odpocząć, by mogli z jasnością wypoczętego umysłu przyjąć Bożą prawdę.
Po przebudzeniu widzą Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim (w. 32b). Podejmują działanie: dobrze, że tu jesteśmy – oznajmia Piotr – postawimy trzy namioty (w. 33). To co widzą, wzbudza w ich sercach zachwyt, jest im dobrze, dlatego chcą pozostać na szczycie.

I wtedy sytuacja zmienia się, obłok osłania ich i słyszą głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (w. 35).To budzi w nich przestrach i lęk. Głos Ojca wzywa do słuchania Jezusa. To jest program wielkopostnej drogi, dotyczy on całego życia. Jezus jest jedynym Mistrzem, wzorem, przykładem.

Dziś Jezus wzywa mnie do podjęcia wysiłku zdobycia góry, na której mogę odczuć obecność Boga i doznać umocnienia. Panie, daj mi siły, bym nie lękał się odnajdywać i zdobywać swoją góry spotkania z Tobą, Który masz moc przemienić moje serce.

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. /…/
Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. /…/
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

Ps 34, 2.4-6.9a

s. Teresa Szarata FMA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki