Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Czy pustynia może zakwitnąć?

Łk 4, 1-13

1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. 3 Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». 4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek».

5 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata 6 i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 8 Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».

9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! 10 Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, 11 i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». 12 Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Lectio

Słowo Boże, które mam przed sobą, jest mi dobrze znane. Czytam je powoli, pozwalając każdemu słowu przejść od zrozumienia do poziomu mojego serca. Zatrzymuję się tam, gdzie odnajduję natchnienie, pokój i pocieszenie, jak również tam, gdzie Słowo wzbudza niepokój i irytuje. To miejsca, w których Bóg może do mnie przemawiać.


Miejscem wydarzenia jest pustynia. Miejsce suche, pozbawione roślinności, wody, puste. Miejsce, które wydaje się być pozbawione życia. A jednak w Ewangelii św. Łukasza rozgrywa się na jej terenie niesamowita akcja.

Najpierw JEZUS – „pełen Ducha” wychodzi na pustynię, by się modlić. Zatem akcja, która rozpoczyna fragment biblijny, to czysta kontemplacja. Jest obecny Duch, który wyprowadza Jezusa, i Bóg Ojciec, z którym Jezus nawiązuje relację-modlitwę.
Przypomina mi to pytanie małej Marii Dominiki Mazzarello: „Co Bóg robił, zanim stworzył świat?” I prosta odpowiedź ojca: „Kontemplował samego siebie, miłował samego siebie i był szczęśliwy sam w sobie”.
Pustynia staje się miejscem spotkania Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Miejscem miłości i szczęścia, które umacnia.

Potem zjawia się diabeł = przeciwnik. I tak pustynia staje się miejscem lęku i niebezpieczeństwa, terenem walki. Wróg atakuje pokusami dotykającymi trzech sfer życia: troski o swoje ciało; pragnienia posiadania i władania; chęć samowystarczalności i podporządkowania sobie wszystkich, łącznie z Bogiem.

Wynik tej potyczki jest jednoznaczny. Jezus zwycięża. On nie prowadzi dyskusji, ale udziela prostych i jednoznacznych odpowiedzi. On przecież przyszedł, by dokonać dzieła zbawienia. Głosi Słowo, które staje się pokarmem; wybiera ubóstwo, które jest przeciwieństwem posiadania; Jest Bogiem Jedynym, który staje się posłusznym planom Ojca sługą.

I tak pustynia rozkwita pełnią zwycięstwa Jezusa. A choć Ewangelia mówi: że diabeł „odstąpił od Niego, aż do czasu”, to znamy wynik ostatecznej potyczki.

Każdy z nas jest wezwany, by wyjść na pustynię. Wręcz, jak mówi prorok Ozeasz, jesteśmy „przynęcani” przez Boga, Który mówi: „chcę ją przynęcić i na pustynię wyprowadzić, i mówić do jej serca” (Oz 2,16).
Czas pustyni, który rozpoczęliśmy, jest dla każdego z nas szczególny. Jest naznaczony wysiłkiem, walką i możliwością rozpoczęcia na nowo z Jezusem.

Pochylając się nad Słowem, prośmy, by pustynia naszego serca rozkwitła dzięki łasce Bożej obecności, która przemienia i staje się źródłem siły. Pozwólmy Bogu mówić prosto do naszego serca. 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu,
i w cieniu Wszechmocnego mieszka
Mówi do Pana „Tyś jest moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam.
(Ps 91[90], 1-2)

s. Teresa Szarata FMA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki