Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Czwartek, 7 kwietnia 2022 – V tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

2 Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą  i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. 5 Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Co do mnie, oto moje przymierze jest z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów.

Rdz 17, 2.5-6


Abraham jest wzorem wierzącego, ponieważ jego wiara jest ugruntowana i ożywiana przez miłość i pokorę. Wystarczy przypomnieć przyjęcie tajemniczych gości pod dębami Mamre, jego wstawiennictwo za grzesznymi miastami, jego stanięcie na drugim miejscu przed bratankiem Lotem, pozostawiając mu bardziej urodzajną ziemię. Dzisiejszy fragment ukazuje nam jego głębokie zaufanie w Boży plan i zmianę jego osobistej historii, aż po zmianę imienia z Abrama na Abraham, co oznacza „ojciec wielu”. O jakiej mnogości mówimy? Jakim ojcostwie? Wielość wierzących i duchowe ojcostwo. Abraham jest ojcem w wierze trzech religii monoteistycznych, zwanych także religiami Abrahamowymi. Weźmy od Niego przykład, aby stać się przykładem wiary i zaufania dla innych.

Zachowacie moje przymierze z pokolenia na pokolenie.


Głos Ojca Kościoła

„On prosi nas o małe rzeczy, podczas gdy te, których udziela w obecnych i przyszłych wiekach tym, którzy Go kochają szczerym sercem, są ogromne. Oznacza to, abyśmy z miłości i w nadziei starali się wszystko znosić, zawsze dziękując Mu za wszystko, w radości i smutku oraz polecali Mu dusze nasze i naszych towarzyszy podróży. Pamiętajmy o przestrodze św. Pawła: miłość we wszystko wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję
i wszystko znosi”.

(Grzegorz z Nazjanzu: „Przemówienia”)


Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki