Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Czwartek, 24 marca 2022 – III tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:
8 Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
9 gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę
i doświadczali Mnie,
choć dzieła Moje widzieli.

Ps 95 (94), 8-9    Psalm responsoryjny


Jak często oddalamy się od Pana, nie tyle z powodu naszych słabości, ale dlatego, że zapominamy o Jego działaniu w naszym życiu. Na ogół nasza pamięć jest krótka i dlatego od dnia, w którym Izraelici spożyli baranka, przed opuszczeniem Egiptu (por. Wj 12), Pan zachęcił ich do pamiętania, jak powiedział Mojżesz w Księdze Wj 13,3: „Pamiętajcie o dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli…‘’ 

Z pewnością powinniśmy pamiętać o wszystkich momentach, kiedy Pan, pośrednio lub bezpośrednio, interweniował w naszym życiu, aby wydobyć nas z doświadczeń cierpienia i bezradności, które przeżywaliśmy. Ale Jego największym dziełem, tym, które obejmuje wszystkie inne, jest wyzwolenie z niewoli grzechu przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jego Jednorodzonego: Jezusa Chrystusa. Jeśli zobowiążemy się do przypominania sobie o tym każdego dnia, podczas naszej modlitwy, nasze serca nie stwardnieją, ponieważ przepełnią nas głębokim uczuciem dziękczynienia i wdzięczności, które z pewnością pomoże nam żyć całym nauczaniem Trójjedynego i jedynego Boga.


Panie, pomóż mi nie zbliżać się do Eucharystii w sposób powierzchowny, jak mówi przysłowie: „uderz i uciekaj”, ale pomóż mi przyjąć Cię i dziękować Ci z głębi mojego serca za Twój bezmierny dar.


Głos Papieża Franciszka

„Eucharystia, największy dar, który syci duszę i ciało. Spotkać i przyjąć w siebie Jezusa, „chleb życia”, nadaje sens i nadzieję często krętej drodze życia. Ale ten „chleb życia” jest nam dany wraz z zadaniem, abyśmy z kolei mogli zaspokoić głód duchowy i materialny naszych braci i sióstr, głosząc wszędzie Ewangelię”

(Przemówienie Papieża podczas modlitwy Anioł Pański na Placu św. Piotra, 02.08.2015)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy  San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki