Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
Czwartek 17 marca 2022 – Drugi tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

19 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 20 U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 21 Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. 22 Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 23 Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
24 I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 25 Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.

Łk 16, 19-25


Ilekroć Jezus ma coś ważnego do przekazania, tworzy historię i opowiada przypowieść. W ten sposób poprzez refleksję nad niewidzialną rzeczywistością prowadzi słuchaczy do odkrycia niewidzialnych wezwań Boga, obecnych w życiu. Przypowieść ma na celu skłonienie ludzi do myślenia i refleksji. Współczesny egzegeta pomaga nam odkryć najprawdziwszy sens tej opowieści: „Ważne jest, aby zwracać uwagę nawet na najdrobniejsze szczegóły. W dzisiejszej Ewangelii pojawiają się trzy osoby: ubogi Łazarz, bezimienny bogacz i ojciec Abraham. W przypowieści Abraham reprezentuje myśl Boga, bogacz bez imienia reprezentuje dominującą ideologię tamtych czasów. Łazarz reprezentuje ciche wołanie ubogich z czasów Jezusa i wszystkich czasów”.
Wystarczy kilka pociągnięć pędzla, aby wcielić dwójkę bohaterów opowieści. Bogacz je i pije z przyjaciółmi w swoim pałacu, a biedak siedzi przed drzwiami szczelnie zamkniętymi, prosząc o litość. Ale sytuacja zmienia się nagle, gdy oboje umierają i znajdują się w różnych miejscach: Łazarz na łonie Abrahama, czyli w radości; bogacz na miejscu męki. W tym momencie zaczynają się błagania bogacza o wysyłanie jego braciom znaku z nieba, aby i oni nie znaleźli się w tym miejscu męki. Odpowiedź Abrahama jest nieubłagana: „Mają Mojżesza i Proroków; niech ich słuchają! Bogacz, który znał Biblię, nigdy nie zrozumiał przesłania Pana. Kluczem do zrozumienia znaczenia Świętej Księgi jest biedny Łazarz siedzący przed drzwiami! Bóg nam się objawia w osobie ubogiego siedzącego u naszych drzwi. Od nas zależy, czy potrafimy go słuchać i opiekować się nim, ponieważ wierzymy w słowa Jezusa: „Byłem ubogi, a przyjęliście mnie”.


Wspomóż, Panie, Twoich wiernych, którzy proszą o pomoc Twojej łaski w uzyskaniu obrony i opieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Głos ks . Antonio Riboldi

Bogactwo nie jest już marzeniem wielu, oni marzą o bajecznym życiu, a ono prowadzi ich do stawania się „gąsiorami”, staje się obsesją, która grozi wymazaniem prawdziwych pragnień serca, tych, które inspiruje Bóg, którego marzeniem jest „kochać aż do oddania się w pełni”.

Niestety wydaje się to być „bajką” naszych czasów: bajką kultywowaną przez wiele magazynów wyspecjalizowanych w reportażach o tym „co robią”, „gdzie są” ci „dżentelmeni” czy „obżarciuchy” naszych czasów. Nie zastanawiają się ani przez chwilę, że za fasadą luksusu, ostentacyjnego dobrobytu często kryje się smutek, który jest niebezpieczną pustką serca. Nic nie może dać prawdziwego szczęścia, jeśli nie miłość, która staje się darem, a nie posiadaniem.

Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki