Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
9 maja 2022 – Poniedziałek, IV tydzień Wielkanocy

SŁOWO DNIA

1Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.

J 10, 1-10


Nie narzekaj, jeśli twoje serce domaga się kogoś, kogo nie potrafi uchwycić. Nie narzekaj, jeśli relacje nie w pełni cię satysfakcjonują. To demonstracja, że między nami a szczęściem wciąż jest pusta przestrzeń. To okazja, żeby się trochę zdystansować od siebie samego. Wyjść naprzeciw miłości: mało kto mógł zaprzeczyć tej potrzebie. W pewnych momentach oczekiwanie tego „czegoś” lub tego „kogoś” staje się naglące. Ten, kogo szukamy, często nie zdając sobie z tego sprawy, jest Tym, który szuka nas jako pierwszy. Pan jest obliczem, którego szukamy, ukochanym, do którego skłania się nasze serce, często jest to niewyraźny cel, do którego dążymy i który często mijamy w pośpiechu. Myślimy, że jest daleko, a on zna nas od zawsze, szuka nas i woła. Zawsze mówiono nam, że jest wszędzie… a ile razy pamiętamy, że jest tuż obok nas? Że jest właśnie obok mnie, w tej konkretnej chwili? Ilekroć o tym zapominamy, skręcamy w złą drogę, przemykamy przez okno, a ignorujemy drzwi.

Pragnę nadać mojej modlitwie charakter błagania: zawołam Pana po imieniu, wezwę Go, zatrzymam się na Jego osobie, wymienię Jego przymioty, wyobrażę sobie Jego rysy, wiedząc, że to mi wystarczy, na dzisiaj.


Głos Świętej

„Jestem Jego córką, On to powiedział. O nieskończona słodyczy mojego Boga! O Słowo tak długo oczekiwane! Tak natarczywie upraszane! Słowo, którego słodycz przewyższa wszelką słodycz! Ocean radości! Moja córka! Mój Bóg to powiedział! Moja córka!” 
(Święta Małgorzata z Cortony)

Komentarz: ks. Enrico Emili

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki