Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 MAJA 2022 – CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział: 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

J 10, 27-30


Zaufanie, jakie pokładamy w czytaniu Ewangelii, w słuchaniu słów naszych pasterzy, w uczestniczeniu w zgromadzeniach liturgicznych, to samo zainteresowanie, jakiego możemy doświadczyć, czytając te wersety… są bezpośrednim dowodem, że stwierdzenie Jezusa jest prawdziwe: „Moje owce słuchają Mojego głosu”. A głos najwyższego Pasterza zawsze rozbrzmiewa, nieustannie ożywia swój Kościół. Na mocy nadprzyrodzonego daru wszyscy ochrzczeni mamy już, wraz z wiarą, pewien wewnętrzny bodziec, który sprawia, że rozpoznajemy dobro i podążamy za nim, tak jak owce podążają za przyjaznym głosem tych, których znają. Dlatego uproszczona i błędna jest ocena skuteczności przepowiadania chrześcijańskiego za pomocą parametrów doraźnego sukcesu, perswazji spikera, sprawności organizacyjnej. Zawsze musimy rozpoznawać ostateczną rzeczywistość kryjącą się za każdym pozorem, znaczenie każdego dźwięku, który dociera do naszych uszu, intencją kryjącą się za każdym słowem.


Dzisiaj pragnę odnowić moje zaufanie do Pana, konkretnie obecnego w swoim Kościele, który jest naszą wspólnotą na ziemi. Wyrażę to zaufanie poprzez postanowienie przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od wyświęconego szafarza.


Głos Ojca Kościoła

„Bądź głuchy, gdy ktoś mówi do ciebie, pomijając Jezusa Chrystusa, z rodu Dawida, zrodzonego z Maryi, który był naprawdę zrodzony, który jadł i pił, który był naprawdę prześladowany pod Poncjuszem Piłatem, naprawdę został ukrzyżowany i umarł w obliczu stworzeń niebieskich, ziemskich i podziemnych.”

(Ignacy z Antiochii)


Komentarz: ks. Enrico Emili

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki