Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 maja 2022 – Sobota III TYDZIEŃ WIELKANOCNY

SŁOWO DNIA

60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»

61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 65 Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». 66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

J 6, 60-69


Niepokojące i ostre jest pytanie skierowane do każdego z nas: „Wy też chcecie odejść?” Jesteśmy niezwykle i dramatycznie wolni, by wierzyć lub uciekać. Otwierać lub zamykać. Miłość Boga pozostawia nas wolnymi, przychodzi prosić nas, kruche i niestałe stworzenia, abyśmy dobrowolnie przylgnęli do Jego miłości. Piotr odpowiada w imieniu wszystkich. On, który teraz pozwolił Słowu, aby go drążyło i zmieniało. Piotr tak do nas podobny. On, człowiek trudu i nieprzespanych nocy, zarzuca sieci w nabrzmiałe jezioro. Tak bardzo do nas podobny, tak porywczy, kruchy, instynktowny. On taki jak my, dlatego wybrany, aby potwierdzić wiarę braci. Piotr, który zakosztuje dreszczyku entuzjazmu, dzielenia się z Mistrzem oraz gorzkiej porażki zaprzeczenia. Piotr pełen grzechu, tak jak my, ale jakże gotów dać się pochłonąć spojrzeniu swego Pana, które pochodzi z krzyża. Piotr, który płacze, odsłania otchłań czułości i człowieczeństwa ukrytego w skromnym rybaku. Został nam dany jako pasterz, potrzebowaliśmy kogoś takiego jak my, kto czułby codziennie zmęczenie, obliczał własne ograniczenia i nie wstydził się ich. Piotr odpowiada, sam mając wiele pytań dotyczących porażki wspaniałej mesjańskiej przyszłości, trochę zaniepokojony niepewnym jutrem, zakłopotany przez niepokojącego Nauczyciela.

Panie, niech rozbrzmiewa w nas siła pytań i wolność odpowiedzi, gdy nas pytasz. „Do kogo pójdziemy, Panie?” Tak, gdzież moglibyśmy iść?

Głos poety

„Miłość jest światłem, wolność ponad – światłem.”

(Kosmo Gandi)


Komentarz: s. Emilia Di Massimo

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA


Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki