Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
6 maja 2022 – Piątek III TYDZIEŃ WIELKANOCNY

SŁOWO DNIA

52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» 53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

59 To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum.  

J  6, 52-59


Bardzo szorstkie i prawie niezrozumiałe Słowo: „Kto Mnie spożywa, będzie żył”. Jest jednak jasne: Jezus zaczyna od rozdanego chleba, aby mówić o innym chlebie, który On da do spożycia, aby w Nim przebywać. Jak nie myśleć o ostatniej wieczerzy? Karmić się Nim jak chlebem to wierzyć, że Jego obecność w tajemniczy sposób łączy się ze wszystkim, czym jesteśmy. Powolna metamorfoza, która dokonuje się w naszym sercu i je przekształca. Całe nasze życie staje się wtedy asymilacją z Chrystusem: myśleniem tak, jak On myślał, kochaniem tak, jak On kochał, radowaniem się tak, jak On się radował. Z drugiej strony, wśród ludzi, którzy się kochają, największym pragnieniem jest dzielenie w pełni życia drugiego, wyręczanie go, gdy cierpienie lub ból nawiedzają jego życie. Jezus pragnie dzielić z nami nasze życie, nasze wybory, nasze cierpienia, nasze decyzje. Za każdym razem, gdy zbliżamy się do Eucharystii, stajemy się coraz bardziej Nim, ale potrzeba jeszcze jednego: nigdy nie zatracić zdumienia.

Jezu, uczyń nas zdolnymi wierzyć z ufnością, że Ojciec może wszystko, jest wszystkim i dokonuje rzeczy niemożliwych. Tylko w ten sposób będziemy mogli uczynić z każdej naszej komunii  przebywanie w Tobie, Chryste Panie.

Głos uczonego

„Ważne jest, aby nigdy nie przestawać pytać. Ciekawość ma swój powód do istnienia. Nie sposób nie dziwić się, gdy kontempluje się tajemnice wieczności, życia, cudownej struktury rzeczywistości. Wystarczy, że każdego dnia spróbujesz choć trochę zrozumieć tę tajemnicę. Nigdy nie trać świętej ciekawości”.  

(Albert Einstein)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki