Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 maja 2022 – Czwartek III TYDZIEŃ WIELKANOCNY

SŁOWO DNIA

«Jezus powiedział tłumowi: 44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 45 Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. 46 Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. 48 Jam jest chleb życia. 49  Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

J  6, 44-51


„Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał”. Wiara jest darem, o który można prosić i któremu można się oprzeć. W obu przypadkach nasza wolność robi różnicę. Trzeba jednak mieć pewność, że Bóg nigdy jej nie odmawia temu, kto o nią prosi z całego serca, z prostotą dziecka, z drugiej strony Jezus prosi nas, abyśmy się modlili z uporem. Tylko ci, którzy są w pełni świadomi tego, jak wiara może zmienić ich życie, nalegając, uporczywie proszą o dar wiary, czyli o znalezienie tego, co karmi nasze życie, aż do wejścia w głębszą, bardziej istotną, prawdziwszą dynamikę. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Znaleźć wiarę to znaleźć Jego jak chleb, a to oznacza zacząć odczuwać życie w sobie, całą jego witalność wynikającą z uświadomienia sobie, że każda rzecz jest osadzona w wieczności, do tego stopnia, że kiedy zbliżamy się do Eucharystii, pozwalamy jej wpuścić iskrę życia wiecznego.

Jezu, spraw, abyśmy zbliżyli się do chleba życia, sakramentu Twojego Ciała i Krwi, mając pewność, że tylko Ty zaspokoisz i ugasisz duchowe pragnienia, dziś i na wieki.

Głos filozofa

„Urodziliśmy się tylko raz i nie będziemy mogli urodzić się po raz drugi, nie moglibyśmy już istnieć dla wieczności. Ale ty, chociaż nie masz panowania nad jutrem, odkładasz swoje szczęście. Życie zatraca się w odkładaniu, a każdy z nas umiera, nie ciesząc się ani jednym dniem”.

(Epikur)


Komentarz: s. Emilia Di Massimo

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki