Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 czerwca 2022 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

SŁOWO DNIA

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dz 2, 1-7


Pięćdziesiątnica, która rozpoczęła się tego dnia – nie skończyła się; ona trwa w historycznych i konkretnych sytuacjach, w których żyje Kościół. Całe życie chrześcijan dokonuje się pod znakiem Ducha, w sposób szczególny w sakramentach, które przechodzą przez całe nasze życie, od początku do końca. W rzeczywistości każdy żyje pod wpływem Ducha Chrztu i Bierzmowania; to Duch zawsze potwierdza naszą wiarę i naszą jedność za każdym razem, gdy uczestniczymy w Eucharystii, w szczególny sposób w modlitwie eucharystycznej. Przypomina nam o interwencji Ducha Świętego nie tylko w przemianie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, ale także trwałość naszej wiary i naszą jedność w Kościele.

Podobnie Duch działa w święceniach kapłańskich, aby obdarzyć powołanych mocą urzeczywistniania tajemnic Chrystusa. Jest także obecny w sprawowaniu sakramentu małżeństwa, zapewniając małżonkom siłę wierności i wzajemnego zjednoczenia na wzór zjednoczenia Chrystusa z Kościołem. Dlatego w każdym momencie jesteśmy przeniknięci Duchem.

Nie ma spotkania modlitewnego, liturgii Słowa, w której Duch by nie działał, abyśmy mogli modlić się i prowadzić dialog z Panem obecnym wśród nas mocą Ducha, który ożywia głoszone słowo.

„Przyjdź Duchu Święty, odnów mnie”

Głos Ojca Kościoła

Pan obiecał zesłać samego Pocieszyciela, aby uczynić nas miłymi Bogu. Tak naprawdę, jak mąka nie łączy się w jedną masę, ani nie staje się jednym chlebem bez wody, tak i my, rozproszony tłum, nie mogliśmy stać się jednym Kościołem w Chrystusie Jezusie bez „Wody”, która zstępuje z nieba. I tak jak sucha ziemia bez wody nie może wydać owoców, tak samo proste i nagie, suche drewno, nigdy nie wydalibyśmy owocu życia bez „Deszczu” zesłanego za darmo z góry. Pamiętajmy, skąd ta Woda jest nam dana, nie tylko ona, ale i krew; Krew i Woda z przebitego i chwalebnego boku Chrystusa, z którego spływają łaski i błogosławieństwa.

Pan z kolei udzielił tego Ducha Kościołowi, posyłając z nieba Pocieszyciela na całą ziemię, skąd, jak sam powiedział, diabeł został wyrzucony jak spadający piorun (por. Łk 10,18). Dlatego rosa Boża jest nam potrzebna, ponieważ nie musimy się spalać i stawać bezowocnymi, a tam, gdzie znajdziemy oskarżyciela, możemy mieć też adwokata.

Pan powierza Duchowi Świętemu tego człowieka, który natknął się na złodziei, czyli nas. Współczuje nam, opatruje nasze rany i daje dwa denary z wizerunkiem króla. W ten sposób odciskając w naszym duchu, obraz i napis Ojca i Syna, sprawia, przez działanie Ducha Świętego, że powierzone nam talenty przynoszą w nas owoce, abyśmy potem zwrócili je Panu pomnożone.

(Z traktatu „Przeciw herezjom” św. Ireneusza, biskupa)

Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki