Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
4 maja 2022 – Środa III TYDZIEŃ WIELKANOCNY

SŁOWO DNIA

35 Odpowiedział im Jezus:

«Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 36 Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. 37 Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, 38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

J 6, 35-40


Jezus przyszedł, aby opowiedzieć o obecności Boga, Ojca, który ma tylko jedno pragnienie: zbawienie i szczęście swoich dzieci, tylko to może ukoić nasze serce. Jezus, tutaj jak i gdzie indziej, ogałaca nasze małe wizje Boga, gani nasz wizerunek Boga jako surowego sędziego i ogłasza, że On jest Ojcem, który uparcie pragnie naszego zbawienia, bardziej niż my sami pragniemy. To jest chleb, którego naprawdę potrzebujemy: chleb pociechy, zbawienia, nieskończonej czułości Boga. Bardziej aniżeli rzeczy, których potrzebujemy do życia, potrzebujemy miłości, a w tym przypadku samego Źródła miłości, które nigdy nie pozwala nam popaść w rozpacz.

Panie, spraw, abyśmy w naszym ubóstwie spotykali Ciebie jako bezgraniczne bogactwo miłości Ojca, aby coraz bardziej uświadamiać sobie, że tylko miłość jest tym, czego potrzebujemy nieskończenie.

Głos reportera

„Miłość jest źródłem, przyczyną i celem wszystkiego, co wielkie, szlachetne i piękne”.

(Alfons Karr )

Komentarz: s. Emilia Di Massimo

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki