Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
3 maja 2022 – Wtorek III TYDZIEŃ WIELKANOCNY

SŁOWO DNIA

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 8 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?

J 14, 6-14


Słowa Filipa są naszymi słowami, być może dlatego, że wierzymy, że Bóg istnieje, ale nie doświadczyliśmy, że Jego „drogą Bożą” jest Jezus, a jest to konieczne, aby On nie pozostał hipotezą, ale był obecnością, której dotknęliśmy i którą odczuliśmy jako Tego, który nas kocha i troszczy się o nas. Jezus jest konkretem Ojca. Spotkanie z Nim naprawdę oznacza przeżywanie doświadczenia, które przemienia Boga z intuicji w fakt. Szukać Jezusa konkretnie, to pozwolić Mu dotykać naszego tu i teraz, ponieważ wiara jest spotkaniem, z którego rodzi się nowa wizja. Dlatego każdy fakt, który nam się przytrafia, może być potencjalnie samym Chrystusem dotykającym naszej historii, bolesną lub radosną okazją, którą Jezus ma moc przemienić w dobro, które prowadzi do Ojca.

Dziś słowami ucznia Filipa prośmy Jezusa, aby pozwolił usłyszeć w nas, największe pragnienie każdego człowieka wierzącego: aby móc ujrzeć oblicze Boga,


Głos uczonego

„Że można patrzeć na ziemię i być ateistą, to rozumiem, ale nie rozumiem, jak można patrzeć nocą w niebo i nie wierzyć w Boga”.

(Benjamin Franklin)


Komentarz: s. Emilia Di Massimo

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA


Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki