Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
3 KWIETNIA 2022 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK C

SŁOWO DNIA

10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?»

11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!»
Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».

J 8, 10 -11

Obraz Antonio Ciseri


Centralnym tematem tej niedzieli jest zbawienie grzesznika, kluczem do lektury jest aklamacja do Ewangelii: „Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33,11). Po raz kolejny Bóg deklaruje się po stronie życia dla swoich dzieci, nawet jeśli ich bezmyślność, mówiąc po ludzku, mogłaby je wykluczyć z wszelkich ludzkich powodów.

Bóg jest zazdrosny o życie swoich dzieci do tego stopnia, że poprzez swoje przebaczenie przywraca im godność, honor, życie, staje się wyzwalającą proklamacją i jednocześnie sędzią nad światem, tak często bezwzględnym i okrutnym. Wspólnota chrześcijańska musi stać się nosicielem tego orędzia, świadoma, że została stworzona gestem miłosierdzia, który czyni ją dłużnikiem wobec Boga i każdego brata. Przebaczenie staje się odpowiedzialnością. Przebaczenie staje się zaufaniem. Przebaczenie staje się nowym życiem. Przebaczenie staje się darem – dla.

Przyjmę do mojego serca te słowa Jezusa i będę je powtarzać przez cały dzień: „I ja ciebie nie potępiam”.

Głos Ojca Kościoła

Co powinniśmy zrobić, aby przygotować się, jak należy, na wielką uroczystość? Za kim jako przewodnikiem powinniśmy iść? Z pewnością za nikim innym, moi drodzy, jeśli nie za Tym, którego wy sami nazywacie „Naszym Panem Jezusem Chrystusem”. On właśnie mówi: „Ja jestem drogą” (J 14, 6). On jest tym, który według św. Jana, „gładzi grzech świata” (J 1,29 ). On oczyszcza nasze dusze, jak mówi prorok Jeremiasz: „Stańcie na drogach i patrzcie, gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie” (por. Jr 6,16 ).

Kiedyś była to krew kozłów i popiół cielców, którym kropiło się tych, którzy byli nieczyści. Służył on jednak tylko do oczyszczenia ciała. Teraz jednak, dzięki łasce Słowa Bożego, każdy zostaje całkowicie oczyszczony w duchu.

(Z „Listów wielkanocnych” św. Atanazego biskupa.)

Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki