Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
3 czerwca 2022 – Piątek, św. Karola Lwangi i Towarzyszy

SŁOWO DNIA

19 To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

J 21, 19


Zaledwie kilkadziesiąt lat temu młode Kościoły Afryki miały swój „Chrzest” we krwi swoich pierwszych męczenników, który stał się nasieniem wielu chrześcijan. Wszyscy, młodzi i świeccy, byli ofiarami prześladowań okrutnego króla Mwangi w Ugandzie, w regionie wielkich jezior. Po strasznych torturach młody Lwanga i dwunastu towarzyszy zmarli w Rwbaga pod koniec 1800 r.

Podczas swojej pielgrzymki do Afryki w 1969 r. papież Paweł VI użył takich słów: „Ci męczennicy afrykańscy otwierają nową erę; Och! nie chcemy myśleć o prześladowaniach i konfliktach religijnych, ale o odrodzeniu chrześcijańskim i obywatelskim. Afryka, skąpana we krwi tych Męczenników, pierwszych w nowej epoce (och, daj Boże, ostatnich, ich holokaust jest wielki i cenny!), powstanie wolna i odkupiona. Tragedia, która ich pochłonęła, jest tak bezprecedensowa i wyrazista, że oferuje wystarczające elementy dla moralnej formacji nowego ludu, dla założenia nowej tradycji duchowej, aby symbolizować i promować odchodzenie od cywilizacji pierwotnej, nie pozbawionej wspaniałych wartości ludzkich, ale skażonej i chorej, niemal niewolniczej wobec samej siebie, cywilizacji otwartej na wyższe przejawy ducha i wyższe formy uspołecznienia”.

Będę żyć tym słowem: „Pójdź za Mną”

Głos emerytowanego papieża

„Dwie główne formy prześladowań antychrześcijańskich w naszych czasach to fundamentalizm religijny i rozgoryczony sekularyzm, który chce wymazać z praw wszelkie pozostałości wizji człowieka i życia zrodzonego z chrześcijaństwa, w imię praw jednostki. Te prześladowania są badane. Fundamentaliści żyją w strachu. Obawiają się, że to, co się wydarza, może przytrafić się także im, co dzieje się w krajach, które niegdyś były bastionami chrześcijaństwa, infiltracja sekularyzmu, hedonizmu, pornografii. Ich reakcja wynika z niemożności zastanowienia się nad złem i historią. To ślepa reakcja, która reaguje nienawiścią na przerażenie, jakie wzbudza to, co utożsamiane jest z diabłem. Odpowiada diabłu demoniczną bronią. Zachód powinien zastanowić się nad tym wszystkim, a my, chrześcijanie, powinniśmy zastanowić się nad wielkimi darami, które otrzymaliśmy, nad naszymi kompromisami ze światem; nad radością, światłem i pokojem, nad stokrotnością, dla tych którzy żyją i podążają za Chrystusem. Do tego dochodzi subtelne i przenikliwe prześladowanie, które w imię praw jednostki, poprzez środki masowego przekazu i ośrodki władzy ekonomicznej, ustawodawczej i sądowniczej, chce narzucić wizję człowieczeństwa w której wymazana jest nasza odpowiedzialność wobec Boga, innych i w końcu nas samych: nie ma już osoby starszej, syna, męża i żony, mężczyzny, kobiety… nawet jeśli to wszystko pokryte jest przerostem interwencji publicznej w dziedzinie pomocy i opieki.

(Papież Benedykt XVI, przemówienie do studentów katolickich uczelni)

Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki