Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 maja 2022 – Sobota, VI tydzień Wielkanocny

SŁOWO DNIA

24 Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma przybył do Efezu. 25 Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. 26 Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli.

Dz 18, 24-26


Sytuacja społeczno-kulturowa bardzo się zmieniła w porównaniu do tamtych czasów, dziś różni Apollosi to wszyscy ci ludzie, którzy z różnych powodów odrzucają Jezusa, a są bliżej Niego, niż im się wydaje. Wystarczy niewiele, aby się spotkali, ale Pan potrzebuje naszej współpracy, podobnie jak Pryscylla i Akwila, którzy zaczęli od słuchania, a następnie przyjęcia (zabrali Go ze sobą). Jeśli chcemy, aby różni Apollosi, których spotykamy w naszym życiu, mogli poznać drogę Bożą, tu potrzebne jest modlitewne słuchanie. Słuchanie bez osądzania, aby drugi poczuł się mile widziany (zabrali go) i aby opadły te bariery, które uniemożliwiały spotkanie z Jezusem. Modlitwa, aby Duch Święty prowadził nas do współpracy z Panem. Takie spotkanie odbędzie się w sercu Apollosa, tam gdzie mieszka Bóg (por. 1 Kor 6,19); my nie możemy i nie powinniśmy tam wchodzić. Modląc się również, aby nie wzrastać w pysze i/lub arogancji, zawsze przypominajmy sobie to, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza 17,10: „Tak więc i wy, gdy uczyniliście wszystko, co powinniście uczynić, mówcie: Jesteśmy sługami nieużytecznymi. Zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić”.

Panie, pomóż mi słuchać tych, którzy są daleko i blisko, nie ingerując w Twoje plany zbawienia, które masz dla nas wszystkich.

Głos Papieża

Słuchanie musi być pierwszym krokiem, który należy wykonać z otwartym umysłem i sercem, bez uprzedzeń. Świat uprzedzeń, „szkół myślenia”, zajmowanie stanowiska bardzo boli.

(Z przemówienia Papieża Franciszka do redaktorów i współpracowników magazynu „Social Updates” w dniu 6.12.2019)


Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA


  
Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki