Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
27 kwietnia 2022 – Środa II TYDZIEŃ WIELKANOCNY

SŁOWO DNIA

 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła  i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

J 3, 16-21


Jezus nie przyszedł, aby potępić świat, ale go zbawić. Potępienie i zbawienie są ściśle związane z przyjęciem Jednorodzonego Syna Bożego. Jan Ewangelista w prologu swojej Ewangelii potwierdza to, co jest powiedziane we fragmencie dialogu między Jezusem a Nikodemem, który rozważamy, że ci, którzy przyjęli Jezusa jako Słowo wcielone i prawdziwe światło, otrzymali „moc, by stać się dziećmi Bożymi” (1,11). To jest zbawienie: stać się dziećmi Bożymi, członkami rodziny, która uznaje Boga za Ojca wszystkich, a wszystkich mężczyzn i kobiety świata za braci i siostry. Nieprzyjęcie Jezusa oznacza zatem skazanie się na izolację, nieufność, wojnę, zwycięstwo ciemności nad światłem i śmierci nad życiem.


Panie, pomóż nam przełamać bariery izolacji i nieufności, aby uczynić ludzkość rodziną, w której wszyscy uznają się za dzieci tego samego Ojca i braćmi każdego mężczyzny i kobiety żyjących na powierzchni Ziemi. Niech się tak stanie.


Głos Papieża

„[…] w każdej wojnie tym, co okazuje się zniszczonym, jest „sam projekt braterstwa, wpisany w powołanie rodziny ludzkiej.”

(FRANCISZEK, Fratelli tutti – Wszyscy braćmi, 26)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy  San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki