Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
27 czerwca 2022 – Poniedziałek, XIII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

 18 Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. 19 Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».  20 Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».

21 Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!». 22 Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»
Mt 8, 18-22


Kilka razy w Ewangelii Jezus nakazuje uczniom udać się na drugi brzeg. Poza dosłownym znaczeniem, jakie można nadać tej wskazówce, wierzę, że jest w niej wezwanie skierowane do uczniów, aby podążali za swoim Mistrzem z postawą tego, kto nieustannie wprawia się w ruch, widząc swoją drogę zawsze w nowy sposób. Mniej więcej to, co będzie musiał zrobić uczony w Piśmie, który chce iść za Jezusem, ale także uczeń, który prosi o możliwość pochowania rodzica, zanim pójdzie za Nim. Pierwszy, jeśli naprawdę jest zainteresowany byciem uczniem, musi być gotów zakwestionować własne pewniki i zrozumieć, że tylko w esencjalności i pokorze można nauczyć się czegoś więcej z tajemnicy Boga, człowieka i świata; drugi, jeśli naprawdę chce wejść w coraz głębszą relację z Mistrzem, będzie musiał ponownie rozważyć, nie przyjmując tego za pewnik, własną skalę priorytetów. Gotowość do kwestionowania przekonań i priorytetów, wybieranie tego co zasadnicze i wzrastanie w pokorze to podstawowe warunki dla uczniów Jezusa.

Jezu, Boski Mistrzu, pomóż nam żyć błogosławieństwami ubogich w duchu, aby być Twoimi prawdziwymi uczniami! Niech się tak stanie!

Głos świętego Papieża

Nie wystarczy intelektualne poznanie Chrystusa i Jego Ewangelii. Wierzyć w Niego, w rzeczywistości oznacza iść za Nim. W tym celu musimy udać się do szkoły Apostołów, Wyznawców wiary, do Świętych wszystkich czasów, którzy przyczynili się do szerzenia i umiłowania imienia Chrystusa, poprzez świadectwo życia wspaniałomyślnego i radosnego, oddanego dla Niego i dla braci

(Jan Paweł II, Homilia, 10 grudnia 2000)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA


  Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki