Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 kwietnia 2022 – św. Wojciecha Patrona Polski

SŁOWO DNIA

 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 8 Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». 9 W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» 10 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? 11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. 14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

J 3, 7-15


Nikodem szuka Jezusa w nocy, aby Go lepiej poznać. Zadaje Mu pytania, na które otrzymuje odpowiedzi, a których nie rozumie. Kiedy Jezus mówi mu o „narodzeniu się z wysoka”, Nikodem odpowiada ironicznie: „Jak można narodzić się na nowo, gdy jest się starym? Czy można wrócić do łona matki?». Wobec tych słów Nauczyciel z Nazaretu może jedynie wyrazić zdumienie: „Jesteś nauczycielem Izraela i nie wiesz tego?”. Czy to możliwe, że ktoś, kto bardzo dobrze zna Pismo Święte, bo nad nim rozmyśla co dzień, nie może nic zrozumieć z tego, co dotyczy Boga? Oczywiście, że jest to możliwe! Nigdy nie powinniśmy zapominać tego fragmentu Ewangelii, w którym Jezus mówi: „Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Panie, pomóż nam zwalczyć w nas  przekonanie, że wiemy o Tobie wszystko tylko dlatego, że poświęcamy czas Twojemu Słowu. Uczyń nas małymi, abyśmy uczyli się od Ciebie drogi łagodności i pokory. Niech się tak stanie!


Głos mistyka

„Bądź dysponowany, aby być –  początkującym każdego ranka”.

(MISTRZ ECKHART)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki