Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 maja 2022 – Środa, VI tydzień Wielkanocny

SŁOWO DNIA

32 Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali,
a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem».

Dz 17,32


Jesteśmy pewni, że Chrystus zmartwychwstał i to jest nasza wiara, wiara, która karmi w nas nadzieję na przyszłe życie, ale przyszłość już tu jest. Łączymy ten werset z Hymnem o Miłości, gdzie w 1 Kor 13,7 czytamy, że miłość „we wszystkim pokłada nadzieję”. Czy mamy nadzieję, że ci ludzie, którzy są wewnętrznie martwi, mogą powrócić do życia, zmartwychwstać? A może śmiejemy się z nich i jeśli ktoś zaprosi nas do zrobienia czegoś dla nich, odpowiadamy, że jesteśmy zajęci i porozmawiamy o tym innym razem? Ile razy nasze kamienne serce prowadzi nas do takich postaw? Dzięki rachunkowi sumienia możemy odkryć, komu nie dajemy nadziei, i prosić Pana, aby dał nam serce z ciała (por. Ez. 11,19), abyśmy pod przewodnictwem Ducha Świętego mogli pomóc tym, którzy doświadczają śmierci wewnętrznej. To powstrzymuje nas od modlitwy za nich, bo mamy zimne serce (kamienne). Sercem cielesnym, które otrzymamy podczas modlitwy, w pełni wypełnimy przykazanie, które Jezus dał nam przez ewangelistę Jana: „To jest moje przykazanie: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,12).


Panie, pomóż mi kochać tych, którzy stracili wszelką nadzieję, aby Twoja łaska mogła w nich działać.


Głos Papieża

„Spojrzenie Jezusa wykracza poza grzechy i uprzedzenia; widzi osobę oczami Boga, który nie zatrzymuje się na przeszłym złu, ale widzi przyszłe dobro”.

(Anioł Pański, Papież Franciszek, 30 października 2016)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki