Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 kwietnia 2022 – ŚW. MARKA EWANGELISTY

SŁOWO DNIA

15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. 19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Mk 16, 15-20


Jezus mówi: «Idźcie!». Zwraca się do całej wspólnoty, a nie do jednostek. Odnajdujemy to również w innych fragmentach Ewangelii, w których Jezus wysyła swoich uczniów na misję po dwóch, a nigdy w pojedynkę. Warto to podkreślić, bo nigdy nie powinniśmy zapominać, że ewangelizacja jest dziełem wspólnoty chrześcijańskiej, małej czy dużej, a nie osób, które działają w sposób indywidualny. Dzieje się tak dlatego, że Ewangelia, aby mogła być skutecznie głoszona, potrzebuje ludzi, którzy ukażą ją swoim życiem. Potrzebuje ludzi, którzy ukażą to, co naprawdę wyróżnia ich jako przynależących do Chrystusa: wzajemną i bezinteresowną miłość.

Pomóż nam, Panie, zrozumieć, że jeśli nasze życie nie stanie się z każdym dniem coraz bardziej „wcielonymi ewangeliami”, ryzykujemy, że dzieło ewangelizacji, które nam powierzyłeś, nie będzie zdolne dotknąć serca świata.

Głos Papieża

„Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym prze­mienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewange­lizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, wymagającą od­nowy duszpasterskiej, można zrozumieć jedynie w tym sensie: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach roz­szerzało swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło zaangażowanych w nie ludzi do przyjęcia stałej postawy «wyjścia» i w ten sposób sprzyjało udzieleniu pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń”.

(FRANCISZEK, Evangelii Gaudium, 27)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki