Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 czerwca 2022 – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

SŁOWO DNIA

41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. 46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» 50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Łk 2, 41-51


Musimy przyznać, że czasami kładliśmy nacisk na Marię z Nazaretu. Naszej pobożności grożą trudności. Ta Niewiasta odchodziła na bok, by wskazywać tylko na Syna, a tymczasem my nieustannie kierujemy na nią naszą uwagę, zamiast stać w milczeniu obok niej i uczyć się. Czyżby z tego powodu dzisiejszy fragment Ewangelii został wybrany na celebrację święta miłości matki? Ewangelia niezdyscyplinowanego syna, który ucieka z domu, przebywa w swojej Bar Miztvah (ceremonia dla chłopca, który osiągnął pełnoletność religijną) – w tym momencie nastolatek pytany o swoją znajomość prawa zostaje „dzieckiem prawa”. Uczeni w Piśmie są zdumieni: Jezus dobrze zna Torę! Zdumiona postawa rodziców ukazuje tajemnicę Jego autonomii, odmienności. Maryja nie może i nigdy nie będzie mogła być zadowolona z tego Syna i Jego sławy, będzie musiała uszanować tajemnicę, dać ją światu. Doświadczenie każdej matki to bolesne odcięcie pępowiny, podczas którego dziecko, które przez dziewięć miesięcy nosiła w swoim łonie, teraz staje się mężczyzną, czyli kimś innym, dla Maryi stanie się to męczącą rzeczywistością i prędko będzie musiała nauczyć się szanować bezprecedensową inność tego swojego nie-Syna, i – w tym – pomóc Mu zbawić świat.

Maryjo, prosimy Cię, naucz nas kochać bez posiadania.

Głos poety

Najpiękniejszym słowem na ustach ludzkości jest „Matka”, a najpiękniejszym wezwaniem jest moja Matka. Jest źródłem miłości, miłosierdzia, zrozumienia, przebaczenia.

Wszystko w naturze mówi o matce. 

(Khalil Gibran )


Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki