Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
24 maja 2022 – Wtorek, VI tydzień Wielkanocy

UROCZYSTOŚĆ NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

SŁOWO DNIA

 23 Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. 24 Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. 25 O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. 26 Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. 27 Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. 28 «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» – krzyknął Paweł na cały głos. 32 Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. 33 Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. 34 Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Dz 16, 23-28. 32-34


Strażnik więzienny zastosował najsurowsze środki ostrożności, aby okazać się fachowym strażnikiem, z pewnością także znęcał się nad więźniami. Po trzęsieniu ziemi mogli uciec; któż by tego nie zrobił? Ale oni żyli w pełni tym, co Jezus powiedział: „Ale wam, którzy słuchacie, mówię: miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was oczerniają” (Łk 6,27-28). Nie uciekli. Paweł krzyczał głośno: „Nie rób sobie krzywdy, wszyscy tu jesteśmy”; zrobili dobrze tym, którzy ich źle traktowali. Nie mogli przewidzieć konsekwencji swoich działań, a najważniejszym rezultatem było nawrócenie dozorcy więziennego z całą jego rodziną, to jest więcej niż najlepsze traktowanie. Tutaj podkreślamy pozytywne skutki podążania za nauką Jezusa i to, że można je zobaczyć dopiero później. Jest to zaproszenie do zaufania i powierzenia się Panu. Zawierzenie może wzrastać tylko przez czytanie Słowa i modlitwę, nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia, kiedy jesteśmy przykuci do najgłębszej części naszego wewnętrznego więzienia: tego nas uczą Paweł i Sylas.

Panie, pomóż mi odpowiedzieć dobrem wobec tych, którzy mnie krzywdzą.

O, Maryjo, Dziewico potężna, Ty jesteś wielką i wspaniałą obroną Kościoła. Ty jesteś cudownym Wspomożeniem Chrześcijan, Ty jesteś straszna jako wojsko ustawione do boju, Ty sama zniszczyłaś wszystkie herezje na całym świecie, Broń nas od nieprzyjaciół wśród trudności, walk i ucisków, Nie opuszczaj w godzinę śmierci, A dusze doprowadź do raju. Amen

(Modlitwa św. Jana Bosko do Maryi Wspomożycielki Wiernych)

Głos Papieża

[…] Z ufnością powierzać się Bogu w każdej chwili naszego życia, zwłaszcza w chwili próby i niepokoju. Kiedy odczuwamy silne zwątpienie i lęk, wydaje się, że pogrążamy się w trudnych chwilach życia, gdy wszystko staje się ciemne, nie powinniśmy wstydzić się wołać, jak Piotr: „Panie, ratuj mnie!”. Pukać do serca Boga, do serca Jezusa: «Panie, ratuj mnie!». To piękna modlitwa. Możemy ją wielokrotnie powtarzać: „Panie, ratuj mnie!”

(Anioł Pański Papieża Franciszka, w niedzielę 9 sierpnia 2020 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki